SKION LATER

De Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) is een landelijk samenwerkingsverband van kinderoncologen en andere professionals op het gebied van kinderkanker. SKION streeft naar de best mogelijke behandeling en zorg voor het kind en zijn ouders. SKION coördineert ook de LATER-zorg en het LATER-onderzoek. VOKK en VOX werken nauw samen met SKION en SKION LATER.

SKION LATER wil de zorg voor survivors van kinderkanker verbeteren door samenwerking, registratie van gegevens en wetenschappelijk onderzoek.

VOX is actief lid van SKION LATER. Samen hebben we de Richtlijn Follow-up na kinderkanker (vanaf 5 jaar na diagnose) ontwikkeld. Deze vind je op de website van SKION. Daarnaast hebben we samen een informatieve website voor survivors gemaakt. Daar vind je informatie over de mogelijke late gevolgen (van de behandeling) van kinderkanker. Ook vind je er informatie over de LATER poliklinieken, handige links en nieuws.

De SKION LATER studie

Een belangrijke activiteit van SKION LATER is de SKION LATER studie: een grootschalig landelijk onderzoek naar late gevolgen. Lees hierover meer in Attent 2012, nr. 2. Tussen 2012 en 2016 krijgen survivors die tussen 1960 en 2002 behandeld zijn in een van de kinderoncologische centra een uitnodiging voor (vrijwillige) deelname aan deze studie.VOX is nauw betrokken bij het ontwerp en de uitvoering van het onderzoek. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter de zorg in de toekomst zal zijn. We roepen je daarom van harte op vooral mee te doen.

© VOKK 2017 – Built and powered by Onlinebase