Leven na kanker

Het leven na kanker is voor jou misschien niet meer als voorheen. Daarvoor heb je te veel meegemaakt, te hard geknokt, te veel gezien. Toch wil je waarschijnlijk maar een ding: gewoon leven, net als iedereen. En dat is niet altijd even eenvoudig.

Je beschouwt jezelf misschien als geluksvogel dat je nog leeft, je hebt leren relativeren en gezien wat echt belangrijk is in het leven. Je geniet van de natuur of van mensen om je heen. Je bent sterk en zelfverzekerd en kunt je ervaringen bij je werk en je leven betrekken.

Maar je kunt ook het idee hebben een deel van je jeugd te hebben gemist. Of je voelt je 'anders' waardoor je minder gemakkelijk aansluiting vindt bij anderen. Als je zichtbare gevolgen hebt, zoals een amputatie of een gestoorde motoriek, is dat gevoel misschien nog sterker. Herinneringen aan je ziekte maken je misschien angstig en neerslachtig en beïnvloeden je dagelijks functioneren.

Lichamelijke gevolgen kunnen hun weerslag hebben op je dagelijks leven. Lichamelijke inspanning kan extra moeite kosten en je kunt ook blijvend vermoeid zijn.

Misschien loop je tegen concentratieproblemen aan.

Soms helpt het je situatie eens anders tegen het licht te houden. Kanker is een levensbedreigende ziekte, maar je bent er nog. Je hebt nog een toekomst, ook al ziet die er misschien anders uit dan je voor ogen had. Stil blijven staan bij het verleden heeft geen zin. Op de vraag 'Waarom ik?' bestaat geen antwoord. Je verleden vergeten hoeft niet. Je hebt kanker gehad en dat heeft je leven gekleurd, zoals elke ervaring je leven kleurt. Het is de kunst aan je ervaringen een positieve wending te geven.

© VOKK 2017 – Built and powered by Onlinebase