Nalatenschap

Je kunt de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker op verschillende manieren in je testament begunstigen en benoemen tot (mede)erfgenaam. De vereniging ontvangt dan een deel van je nalatenschap. Je legt dit bij de notaris vast in je testament.

Als je overweegt de VOKK in je testament op te nemen, neem dan contact op met ons bureau via bureau@vokk.nl of 030-2422944.

Legaat of erfstelling

Een legaat is een vooraf beschreven bedrag of (on)roerende zaak. Je kunt bijvoorbeeld een bepaald geldbedrag, een huis of sieraden aan de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker nalaten. Met een erfstelling maak je de VOKK geheel of mede erfgenaam van je erfenis.

Geen successierecht

De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat wij geen belasting betalen over de erfenis.

Notaris en fiscus

Voor vragen over nalatenschappen kun je terecht op notaris.nl of bij de Notaristelefoon: 0900-3469393 (€0,80/minuut). De Notaristelefoon is elke werkdag bereikbaar tussen 9.00 uur en 14.00 uur.

Informatie over de fiscale voordelen van nalatenschap aan een goed doel (ANBI) vind je ook op de website van de Belastingdienst. Je kunt ook de Belastingtelefoon bellen: 0800-0543 (gratis).

© VOKK 2017 – Built and powered by Onlinebase