Adverteren

Je kunt ons financieel steunen door te adverteren in Attent, het tijdschrift van de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker.

Attent wordt gelezen door ouders, kinderen en jongeren, ex-patiënten, kinderoncologen, verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, psychologen, maatschappelijk werkers, leerkrachten, ziekenhuizen en instellingen op kinderoncologisch gebied en de leden en donateurs van de VOKK.

Het blad heeft een oplage van ruim 3600 en verschijnt vier keer per jaar.

Wil je meer weten over de voorwaarden en tarieven voor het plaatsen van een advertentie in Attent, neem dan contact op met ons bureau via bureau@vokk.nl of bel 030–2422944.

© VOKK 2017 – Built and powered by Onlinebase