Werk

Werken en de zorg voor je kind, en je gezin, gaan slecht samen. Je hebt niet alleen minder tijd, ook je hoofd staat er niet naar. Toch is het belangrijk zo snel mogelijk met je werkgever om de tafel te gaan en de mogelijkheden door te nemen. Werken kan ook een welkome afleiding zijn en zelfs energie geven.

Je kunt aanspraak maken op zorgverlof. De volgende verlofregelingen zijn mogelijk:

 • calamiteitenverlof van maximaal een paar dagen;
 • kortdurend zorgverlof van maximaal twee weken;
 • langdurend zorgverlof van maximaal zes weken.

Bespreek met je werkgever zo snel mogelijk wat het beste bij jouw situatie past en kijk ook naar andere mogelijkheden, zoals flexibel werken, thuiswerken en (tijdelijk) minder werken.

Calamiteitenverlof

Je hebt recht op calamiteitenverlof voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden. De plotselinge ziekte van je kind kan daaronder vallen. Je krijgt dan een paar uur tot enkele dagen de tijd om noodzakelijke maatregelen te treffen.

Je werkgever kan een redelijk verzoek voor calamiteitenverlof niet weigeren. Meld het wel zo snel mogelijk en geef daarbij aan hoe lang het verlof naar verwachting duurt. Je werkgever betaalt je salaris tijdens het verlof door.

In je cao of arbeidsreglement kunnen andere afspraken staan. Dan gelden die afspraken.

Kortdurend zorgverlof

Je hebt recht op kortdurend zorgverlof om noodzakelijke zorg aan je kind te geven. Maximaal twee keer het aantal werkuren per week binnen 12 maanden. Je werkgever kan je verlofaanvraag alleen weigeren als het bedrijf hierdoor in ernstige problemen komt. Wanneer het zorgverlof is begonnen, mag je werkgever dit niet meer stoppen.

Je werkgever betaalt tijdens het verlof ten minste 70% van je salaris door. Als dat minder is dan het minimumloon, geldt het minimumloon. Tijdens het zorgverlof bouw je vakantiedagen op. De verlofdagen mogen niet afgetrokken worden van je vakantiedagen. Word je ziek tijdens het verlof, dan kun je, in overleg met je werkgever, deze stoppen.

In je cao of arbeidsreglement kunnen andere afspraken staan. Dan gelden die afspraken.

Langdurend zorgverlof

Je kunt langdurend zorgverlof opnemen om voor langere tijd voor je zieke kind te zorgen. Dat kan maximaal 6 keer het aantal werkuren per week binnen 12 maanden. Ook kan je een aaneengesloten periode van maximaal 12 weken de helft van je contracturen werken. In overleg met je werkgever mag je het ook anders regelen.

Langdurend zorgverlof vraag je minstens twee weken van tevoren schriftelijk aan bij je werkgever. Deze kan het verlof alleen weigeren als hij goede redenen heeft. Is het zorgverlof ingegaan, dan mag je werkgever dit niet meer stoppen. Je werkgever hoeft je salaris niet door te betalen. Je bouwt wel vakantiedagen op.

In je cao of arbeidsreglement kunnen andere afspraken staan. Dan gelden die afspraken.

Alternatieven

Als werken echt niet lukt, dan kun je de volgende alternatieven overwegen:

 • Ziekmelden: als je door spanning en vermoeidheid niet in staat bent een reële arbeidsprestatie te leveren, kun je je ziek melden bij je werkgever.
 • Bijzonder verlof vragen: je kunt je werkgever vragen of hij bijzonder verlof wil toekennen. Deze vorm van verlof is niet bij wet geregeld, maar is in sommige cao's of arbeidsreglementen opgenomen.
 • Vakantie opnemen: je kunt vakantiedagen inzetten door ze te spreiden over een bepaalde periode waarin je deels werkt en deels vakantie-uren opneemt.
 • Onbetaald verlof vragen: je kunt je werkgever vragen je onbetaald verlof te geven. Dat moet je wel tijdig aanvragen.
 • Ontslag nemen: soms geeft alleen stoppen met werken je de ruimte die je nodig hebt voor je kind, je gezin en jezelf. Schakel hulp in wanneer je deze optie overweegt zodat je goed weet wat de (financiële) gevolgen zijn.

Eigen bedrijf/zelfstandigen

Als zelfstandig ondernemer heb je minder opties. Zonder jou staat je bedrijf stil. Probeer in elk geval een vervanger te regelen voor als je absoluut niet kunt werken. Schakel zo nodig (professionele) hulp in voor verplichtingen die doorlopen, zoals belastingaangiftes. Je kunt beter kosten maken, dan later boetes en strafrentes betalen.

Als je er niet uitkomt

Soms kom je er (samen) niet uit, vraag dan hulp aan:

 • je leidinggevende en de H&R-adviseur
 • de bedrijfsarts
 • administratiekantoor of accountant (voor zelfstandigen)
 • maatschappelijk werk (via het ziekenhuis)
 • vakbond

© VOKK 2018 – Built and powered by Onlinebase