Werk

Wees bij het zoeken naar werk realistisch en solliciteer niet naar een baan die je niet aankunt. Let niet alleen op het salaris. Laat het soort werk, de arbeidsomstandigheden en de secundaire voorwaarden de doorslag geven.

Discriminatie op grond van je ziekteverleden is wettelijk verboden en de overheid probeert de kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidshandicap te vergroten.

Sollicitatie

Een werkgever mag tijdens het sollicitatiegesprek niet vragen naar je gezondheid. Je hoeft dus niets te vertellen over je ziekteverleden. Wel kun je zelf dingen vertellen die relevant zijn voor de functie. Je vroegere ziekte kan zijdelings ter sprake komen, bijvoorbeeld als de werkgever vraagt waarom je zo lang over school hebt gedaan. Je bent niet verplicht te antwoorden, maar soms is het juist beter te zeggen wat je hebt gehad. Vertel dat tegenwoordig bijna 75% van de kinderen met kanker geneest, en dat jij behoort tot die groep.

Aanstellingskeuring

Wanneer er bijzondere eisen van medische geschiktheid zitten aan een baan, kan een aanstellingskeuring plaatsvinden. Dit gebeurt nadat je in principe bent aangenomen. Bij de keuring wordt alleen gekeken of je de baan lichamelijk aan kan. Of je in de toekomst misschien vaker ziek zult zijn of zelfs arbeidsongeschikt mag niet meewegen bij de keuring. Bij een aanstellingskeuring komt je medische geschiedenis waarschijnlijk wel ter sprake. Meestal moet je een keuringsformulier invullen. Beantwoord vragen over je gezondheid altijd eerlijk. Daarmee voorkom je dat je in moeilijkheden raakt als je ziekteverleden alsnog bekend wordt. Je kunt de keuringsarts voorstellen informatie in te winnen bij je behandelend arts. Dat mag hij uitsluitend doen met jouw toestemming.

© VOKK 2018 – Built and powered by Onlinebase