Verzekeringen

Als je een nieuwe verzekering wilt afsluiten of een lopende verzekering wilt wijzigen, moet je een aanvraagformulier invullen. Vul dit formulier altijd naar waarheid in. Als je informatie achterhoudt, heeft de verzekeringsmaatschappij namelijk het recht later niet tot uitkering over te gaan.

Meestal zal de arts meer informatie nodig hebben om in te schatten welk medisch risico je voor de verzekering vormt. Hij vraagt dan je gegevens op bij je huisarts of specialist. Dat mag hij alleen doen met jouw toestemming. Soms moet je ook gekeurd worden. Verzwijg ook nu geen gegevens. Tegenwoordig word je door de verzekerings-
maatschappij wel geaccepteerd, zij het vaak onder beperkende voorwaarden of tegen een hogere premie. Zeg overigens nooit je oude verzekering op voordat je geaccepteerd bent door de nieuwe verzekeringsmaatschappij en laat een offerte opstellen door meerdere maatschappijen. Je kunt de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij nadere informatie vragen.

Medische keuringen

De Wet op de medische keuringen stelt beperkingen aan bepaalde medische keuringen, zoals keuringen bij sollicitatie en keuringen voor het afsluiten van een pensioenverzekering, levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het doel van de wet is te voorkomen dat mensen op louter medische gronden worden uitgesloten van arbeid of noodzakelijke verzekeringen. De Wet op de medische keuringen bepaalt onder meer dat werkgevers alleen aanstellingskeuringen mogen laten doen als aan de functie bijzondere lichamelijke eisen worden gesteld. Medische keuringen ten behoeve van onder meer pensioenverzekeringen en aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn, op een enkele uitzondering na, niet meer toegestaan.

© VOKK 2018 – Built and powered by Onlinebase