Hulp voor je gezin

Ben je op zoek naar gespecialiseerde kinderthuiszorg, begeleiding van je zieke kind of je andere kinderen, of hulp en steun voor jezelf tijdens of na de behandeling, dan vind je op deze pagina een overzicht van enkele belangrijke websites.

MEE
Ondersteuning bij leven met een beperking op het gebied van opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken

Regelhulp
Praktische website van de Rijksoverheid die je de weg wijst naar allerlei vormen van zorg en ondersteuning bij ziekte of beperking

Vaktherapie
Portal over creatieve, muziek-, dans-, drama- en psychomotorische therapie met adressen in je omgeving

Nederlandse Vereniging Psychosociale Oncologie
Site met zoekfunctie waarmee je deskundigen op het gebied van psychosociale zorg bij jou in de buurt kunt zoeken

Op Koers Online
Ondersteuningsprogramma voor kinderen die kanker hebben gehad van 8-18 jaar, ook digitaal voor jongeren van 12-18 jaar

Op Koers voor brussen
Ondersteuningsprogramma voor kinderen van 8-14 jaar die een brus hebben met kanker

Stichting Regenboogboom
Stichting Regenboogboom laat kinderen met ziekte of handicap hun eigen kracht aanspreken en brengt bezoeken in (academische) ziekenhuizen, instellingen, thuis en op school.

Kinderthuiszorg
Gespecialiseerde thuiszorg voor kinderen. Klik op ‘Selecteer instelling soorten’ en kies ‘thuiszorgorganisatie’.

Kinderhospices
Een overzicht van kinderhospices die de zorg voor je kind tijdelijk kunnen overnemen (respijtzorg). Klik op ‘Selecteer instelling soorten’ en kies ‘Voorziening met opname (intensieve zorg voor kinderen)’.

Kinderrevalidatie
Servicepunt voor hulpverleners en ouders met adressen van de revalidatiecentra in Nederland

Gezinsondersteuning bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Overzicht van zorgaanbieders die de door Vilans ontwikkelde richtlijn Gezinsbegeleiding NAH toepassen

Chronische vermoeidheid
Training van het Helen Dowling Instituut, psychologische zorg bij kanker

IPSO
Overzicht van inloophuizen en psycho-oncologische centra

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase