School

Naast Ziezon, het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs, dat wij iedere ouder en leerkracht van een schoolgaand kind met kanker aanraden, bieden ook de rijksoverheid en enkele andere instanties goede, betrouwbare informatie.

Landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs (Ziezon)
Consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs

Passend onderwijs
Informatie van de rijksoverheid over de plannen voor passend onderwijs aan kinderen met een ziekte of handicap

Klassecontact
Voorziening die het mogelijk maakt digitaal in de klas aanwezig te zijn, voor regulier basis- en voortgezet onderwijs

Handicap & studie
Expertisecentrum dat jongeren met een ziekte of handicap stimuleert de studie van hun keuze te volgen in het hoger onderwijs (HBO en universiteit)

Vilans
Kenniscentrum langdurende zorg, met veel kennis over niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Hier vind je een onderwijsprotocol voor leerlingen met NAH en BrainSTARS

MEE
Ondersteuning bij leven met een beperking op het gebied van opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase