Palliatieve zorg en rouw

Op deze pagina vind je een aantal websites die steun kunnen bieden.

Onze Koesterkind website
Op deze website bieden we informatie en handvatten voor ouders, behandelaars en school, voor als een kind niet meer beter kan worden.

ZIC Zorgdossier: Palliatieve terminale zorg (PTZ)
Informatie over Palliatieve Zorg van het Zorgverzekering Informatie Centrum (ZIC).

Kinderthuiszorg
Gespecialiseerde thuiszorg voor kinderen. Klik op ‘Selecteer instelling soorten’ en kies ‘thuiszorgorganisatie’.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
Vrijwilligers van VPTZ bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten, thuis en in hospices.

Kinderhospices
Een overzicht van kinderhospices die de zorg voor je kind tijdelijk kunnen overnemen (respijtzorg). Klik op 'Selecteer instelling soorten' en kies 'Voorziening met opname (intensieve zorg voor kinderen)'.

De Wending
Gespecialiseerde uitvaartbegeleiding van kinderen en jongeren.

In de Wolken
In de Wolken biedt brochures, boeken en andere materialen voor rouwenden en is met name gespecialiseerd in rouwende kinderen en jongeren.

Stichting Achter de Regenboog
Stichting Achter de Regenboog ondersteunt kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare.

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase