Kinderkanker en gevolgen

Naast de VOKK zijn er meer organisaties die ervoor zorgen dat kinderen met kanker en survivors de beste zorg en nazorg krijgen. Op hun websites vind je ook informatie over kinderkanker, aanverwante aandoeningen en mogelijke gevolgen.

Stichting Kinderoncologie Nederland
Nationaal samenwerkingsverband van alle behandelaars in de kinderoncologie, belangrijk(st)e partner van de VOKK

Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
Initiatief van VOKK en SKION tot een nationaal ziekenhuis voor kinderen met kanker om de overleving en kwaliteit van leven te verbeteren

Childhood Cancer International  (CCI, voorheen ICCCPO)
Internationaal netwerk van ouderorganisaties op het gebied van kinderkanker

Fanconi anemie
Informatieve website van de VOKK over Fanconi anemie

Histiocytose (LCH)
Informatieve website over histiocytaire ziekten

SKION LATER
Informatie over late gevolgen van kinderkanker, per behandeling en ziektebeeld

Ouders NAH-kinderen
Informatie voor en door ouders van kinderen met niet-aangeboren hersenletsel

Kinderrevalidatie
Servicepunt voor hulpverleners en ouders met adressen van revalidatiecentra in Nederland

Chronische vermoeidheid
Training van het Helen Dowling Instituut, psychologische zorg bij kanker

Stichting Matchis
Het Nederlands centrum voor stamceldonoren

LAREB
Landelijke registratie bijwerkingen van geneesmiddelen

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase