Financiële regelingen

De meeste ouders van zieke kinderen lopen tegen extra kosten aan. Gelukkig zijn er regelingen die je een beetje tegemoetkomen. Ook bestaan er enkele fondsen waarop je een beroep kunt doen. Maak er gebruik van! Je vindt eerst enkele algemene websites. Daarna volgen sites over financiële regelingen.

Algemeen

Regelhulp
Praktische website van de Rijksoverheid die je de weg wijst naar allerlei vormen van zorg en ondersteuning bij ziekte of beperking

Centraal Administratiekantoor (CAK)
Vraagbaak over wettelijke regelingen

Juridisch Steunpunt Regelrecht
Vraagbaak over wettelijke regelingen

Welke zorg heb ik nodig?
Website voor jongeren van 12-30 jaar (en hun ouders) over de mogelijkheden van extra zorg of ondersteuning

MEE
Ondersteuning bij leven met een beperking op het gebied van opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken

Stichting Zorg Zonder Zorgen
Bemiddeling bij financiële problemen, opschorten hypotheken enz.

Financiën

Belastingaftrek specifieke zorgkosten
Informatie over de aftrek van zorgkosten voor de inkomstenbelasting.

Dubbele kinderbijslag
Per 1 januari 2015 krijg je als ouder van een thuiswonend gehandicapt of langdurig ziek kind dubbele kinderbijslag. Als alleenverdiener of alleenstaande ouder, krijg je bovenop de dubbele kinderbijslag nog extra kinderbijslag. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Meerkosten
Overzicht van belastingvoordelen en andere inkomensondersteuning om de extra kosten die leven met handicap of chronische ziekte met zich meebrengen

Persoonsgebonden budget (PGB)
Informatie over (het aanvragen van) een persoonsgebonden budget

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015)
Informatie over WMO; verder navragen bij je eigen gemeente

Vergoeding leerlingenvervoer
Informatie van Ieder(in) over de regeling leerlingenvervoer. Omdat je eigen gemeente de regels  deels kan bepalen, is het verstandig om daar verder navraag te doen.

Vergoeding vervoerskosten
Afhankelijk van je zorgverzekeraar. Kijk in je polis of vraag het na bij je zorgverzekeraar.

VOKK-steunfonds
Loop je ondanks bovenstaande mogelijkheden aan tegen onoverkomelijke financiële problemen omdat je kind kanker heeft? Dan kun je via maatschappelijk werk van het Máxima of je meebehandelende ziekenhuis een beroep doen op ons VOKK-steunfonds dat we dankzij Stichting ‘Mag ik dan bij jou’ hebben kunnen oprichten.

Stichting Urgente Noden (SUN)
Doelstelling van het SUN fonds en overzicht van gemeenten die een SUN fonds hebben

Vergoeding lidmaatschap VOKK
Overzicht van zorgverzekeraars die lidmaatschap patiëntenvereniging (deels) vergoeden. Kijk ook in je polis of vraag het na bij je zorgverzekeraar.

Stichting Haarwensen
Voor het aanvragen van een gratis pruik en het doneren van haar

FondsDLB
Mogelijkheid financiële steun

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase