Tienergids

Deze gids voor jongeren met kanker is een boek dat eerlijke antwoorden en goed adviezen geeft aan jongeren van 12-18 jaar die kanker hebben (gehad). Over de diagnose, je lijf, je leven, je gevoel…… Vraag ernaar als je in het Prinses Máxima Centrum komt! Je kunt de gids ook hier lezen.

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase