Vormen kinderkanker

Jaarlijks krijgen 600 kinderen in Nederland een vorm van kanker. De genezingskans is ruim 75% dankzij concentratie van zorg en nationale en internationale samenwerking. Kanker is echter de meest voorkomende doodsoorzaak door ziekte bij kinderen.

Kinderkanker is niet één ziekte maar een verzameling van vele vooral op de kinderleeftijd voorkomende aandoeningen. Elke vorm wordt hooguit 5-25 keer per jaar gediagnosticeerd, sommige zelfs nog minder. Veel vormen hebben bovendien biologische subklassen.

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase