Chemotherapie

Chemotherapie heeft tot doel de kankercellen te doden. De meeste middelen behoren tot de klassieke cytostatica: medicijnen die de celdeling remmen.

Er zijn ook andere middelen, zoals proteïnekinaseremmers (bijvoorbeeld Glivec) en monoklonale antilichamen (bijvoorbeeld rituximab). Om de kanker zo effectief mogelijk te bestrijden, krijgt je kind meestal meerdere soorten middelen. Naar immunotherapie met vaccins wordt momenteel onderzoek gedaan.

Op deze pagina vind je informatie over de meest gebruikte chemotherapiemiddelen bij kinderen met kanker. Deze informatie staat ook op de medicijnkaarten voor de Dagboekagenda die je kind bij het stellen van de diagnose in het ziekenhuis krijgt.

Ons boekje Chemo-Kasper geeft uitleg over chemotherapie voor kinderen. Het boekje is te bestellen via onze webwinkel.

Adriamycine
Amsacrine
Asparaginase 
BCNU 
Bleomycine
Busulfan
Carboplatin
CCNU
Cisplatinum
Clofarabine
Cyclofosfamide
Cytosar
Dacarbazine
Dactinomycine
Daunorubicine
Dexamethason
Epirubicine
Fludarabine
Fluorouracil
Glivec
Idarubicine
Ifosfamide
Irinotecan
Melfalan
Methotrexaat
Mitoxantrone
Mitoxine
Natulan
Prednison
Rituximab
Taxol
Temozolomide
Thiotepa
Topotecan
Vepesid
Vinblastine
Vincristine
Vindesine
VM26
6-Mercaptopurine
6-Thioganine

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase