Hersentumoren

Zie ook onze brochures over de verschillende tumoren die je niet alleen kunt bestellen maar ook als PDF kunt downloaden en ons boek 'Hersentumoren bij kinderen' dat je kunt bestellen.

Download:
Laaggradige gliomen
Hooggradige gliomen
Medulloblastoom
Ependymomen
Kiemceltumoren

Inleiding

Hersentumoren zijn na leukemie de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen. Per jaar krijgen circa 120 kinderen een hersentumor. Hersentumoren komen vaker voor bij jongens dan bij meisjes (1,45:1). Hersentumoren vormen een zeer uiteenlopende groep. Er bestaan verschillende soorten en deze kunnen op alle plaatsen in de hersenen voorkomen. Zij worden benoemd op basis van weefselonderzoek en naar de plaats van voorkomen. Er kunnen vijf hoofdgroepen worden onderscheiden. Elk jaar krijgen ongeveer 40 kinderen een laaggradige glioom, 35 kinderen een hooggradig glioom, 20 kinderen een medulloblastoom, 10-15 kinderen een ependymoom en 12-15 kinderen een kiemceltumor.

Klachten

De klachten zijn meestal vaag en wijzen niet meteen duidelijk in de richting van een hersentumor. Het stellen van de diagnose is dan ook niet eenvoudig en duurt gemiddeld 32 weken.

Algemene klachten
Verhoogde druk in de schedel geeft algemene klachten zoals hoofdpijn, (ochtend)misselijkheid, braken en een verminderd gezichtsvermogen. Ook kan er sprake zijn van een globale achteruitgang in schoolprestaties of van gedragsveranderingen. Als de druk toeneemt, kan een toestand ontstaan van sufheid die kan overgaan in coma en overlijden.

Specifieke klachten
De plaats in de hersenen waar de tumor zit geeft specifieke klachten, zoals verminderd gezichtsvermogen (oogzenuw), verlammingen van de ledematen (lange zenuwbaan in de thalamus of de hersenstam), een scheve mond (hersenstam) of een dronkenmansgang (kleine hersenen), achterblijven in groei en veel drinken en plassen (hypofyse). Andere mogelijke verschijnselen zijn epilepsie en geheugen- en concentratiestoornissen.

Behandeling

De behandeling kan bestaan uit een operatie, radiotherapie en chemotherapie of een combinatie daarvan. Welke behandeling wordt gekozen hangt af van de soort tumor en de plaats waar hij zich bevindt. Ook de leeftijd van het kind speelt een rol. Zo probeert men hersenbestraling bij zeer jonge kinderen zolang mogelijk uit te stellen vanwege de schadelijke gevolgen.

Ten slotte

Hersentumoren bij kinderen komen weinig voor. De behandeling is multidisciplinair en goed overleg tussen neuroloog, neurochirurg, radiodiagnost, neuropatholoog, kinderoncoloog, radiotherapeut, psycholoog en maatschappelijk werk is noodzakelijk. De behandeling vindt plaats in een kinderoncologisch centrum waar aan goede internationale studies wordt deelgenomen. In Nederland werken de verschillende behandelaars samen in de Ziektecommissie Centraal Zenuwstelseltumoren van de SKION en in het Kinderneuro-oncologisch platform (KNOP).

De laatste jaren is de prognose sterk verbeterd – gemiddeld voor de gehele groep ruim 70% - maar er is vaak sprake van late gevolgen door de tumor en de behandeling. Een goede nazorg door met name kinderarts, (neuro)psycholoog en maatschappelijk werk in samenwerking met de ouders en vaak ook de school is dan ook noodzakelijk. Sommige kinderen hebben hun leven lang zorg nodig.

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase