Hodgkin-lymfoom

Zie ook onze brochure 'Hodgkin-lymfoom' die je niet alleen kunt bestellen maar ook als PDF kunt downloaden.

Inleiding

De kwaadaardige lymfeklierziekte Hodgkin-lymfoom wordt in ons land jaarlijks bij 10-20, meestal oudere, kinderen vastgesteld, vaker bij jongens dan bij meisjes. Het beloop van de aandoening bij kinderen is vergelijkbaar met die bij volwassenen. De ziekte ontwikkelt zich tamelijk traag.

Klachten

Plaatselijke verschijnselen zijn niet-pijnlijke lymefklierzwellingen, in de hals, de oksels, borstkas, soms in de liezen of de buik. Andere klachten zijn onverklaarbare koorts, nachtzweten, gewichtsverlies of jeuk. Soms zijn lever, milt, bot of beenmerg betrokken bij het proces.

Behandeling

Hodgkin-lymfoom wordt verdeeld in stadia die de behandeling bepalen. Operatie komt alleen aan de orde om de diagnose te stellen. De behandeling bestaat altijd uit chemotherapie al dan niet gecombineerd met radiotherapie. Anders dan bij volwassenen is men met bestraling van kinderen met Hodgkin-lymfoom uiterst terughoudend vanwege mogelijke late gevolgen.

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase