Genezen en dan

Wanneer een kind is genezen, lijkt alles weer gewoon, maar de behandeling van kinderkanker kan blijvende gevolgen hebben. Soms komen die pas na jaren aan het licht. We noemen daarom enkele van de meest voorkomende problemen die na behandeling kunnen optreden.

Na behandeling met vincristine kunnen problemen die er waren met de fijne motoriek aanhouden. Kinderen bewegen moeilijker en kunnen schrijfproblemen houden. Schrijven is dan extra vermoeiend. Concentratieproblemen komen voor na bestraling van het hoofd, maar ook na handeling met bepaalde chemotherapie. Ook vermoeidheid is een veelvoorkomend probleem. De combinatie van deze problemen kan weer leiden tot extra vermoeidheid en concentratieproblemen. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan. Extra tijd voor bepaalde opdrachten kan helpen en ook het gebruik van een laptop of tablet.

De eerste jaren moet het kind nog regelmatig naar het ziekenhuis voor controles. De controleonderzoeken zijn soms vervelend en het kind kan er tegenop zien. De tussenperiodes worden steeds langer, maar de controles gaan levenslang door.

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase