Wat is het en waarom?

Klinisch onderzoek, wat is het en hoe werkt het?

Klinisch onderzoek is een medisch (wetenschappelijk) onderzoek met mensen naar ziekte, behandeling en effecten van behandeling. Het is de laatste stap in een lang proces dat begint met onderzoek in het laboratorium. Klinisch onderzoek is onmisbaar voor het ontwikkelen van betere diagnostiek en behandeling. De meeste behandelingen die kinderen nu krijgen, hebben we te danken aan klinisch onderzoek uit het verleden.

Er zijn vier stappen, zogenaamde fasen, om tot een nieuwe behandeling te komen. Zij geven antwoord op verschillende vragen.

 • Fase I: Is de behandeling veilig? 
 • Fase II: Werkt de behandeling?
 • Fase III: Werkt de behandeling beter dan de bestaande behandeling?
 • Fase IV: Is de behandeling ook in de dagelijkse praktijk veilig en werkzaam?

Fase I en fase II onderzoeken zijn zogenaamde vroeg-klinische onderzoeken.

Waarom klinisch onderzoek?

Dankzij klinisch onderzoek zijn de overlevingskansen van kinderen met kanker de laatste tientallen jaren toegenomen maar de behandeling moet nòg beter en veiliger. We willen meer kinderen genezen met minder bijwerkingen en minder late gevolgen.

Waarom bij kinderen?

Goede resultaten uit laboratoriumonderzoek en onderzoek bij volwassenen zijn geen garantie voor goede resultaten bij kinderen. De manier waarop het kinderlichaam met medicijnen omgaat en ze afbreekt, kan anders zijn en varieert met de leeftijd. Kinderen hebben ook andere vormen van kanker. Daarom is onderzoek bij kinderen zelf nodig.

Belangrijk om te weten

 • Je kunt niet zomaar deelnemen aan een klinisch onderzoek want er zijn bepaalde voorwaarden. De arts kijkt of je kind hieraan voldoet.
 • Je krijgt uitgebreide informatie van de arts of (research)verpleegkundige. Deze kun je nalezen in het zgn. patiënteninformatieformulier (PIF). Lees alles zorgvuldig door en neem de tijd om vragen te stellen.
 • Deelname aan een klinische studie is altijd vrijwillig. Jij en je kind bepalen zelf of je mee wil doen of niet. Vanaf 16 jaar mag je kind alleen beslissen.
 • Voor deelname moet jij en/of je kind een toestemmingsformulier tekenen. Tussen 12 en 16 jaar moet je kind ook zelf toestemming geven. Vanaf 16 jaar tekent je kind alleen.
 • Je kunt op elk moment stoppen, ook als je al getekend hebt.
 • Als je niet (meer) meedoet, krijg je altijd de best beschikbare behandeling.
 • Lees meer over klinisch onderzoek in onze folder ‘Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker. Wat is het en hoe werkt het?’

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase