Gesloten studies

Overzicht van vroeg-klinische onderzoeken (fase I/II onderzoek) in Nederland die recent voor inclusie gesloten zijn. Bij elk onderzoek staan titel, sluitingsdatum, doelgroep, aanleiding en doel vermeld.

Leukemie

Vidaza AML, fase II (gesloten oktober 2018) 

Titel

A randomized, multicenter, open-label, phase 2 study, with a safety run in part to evaluate safety, pharmacodynamics and efficacy of azacitidine compared to no anticancer treatment in children and young adults with acute myeloid leukemia in molecular relapse after first complete remission

Doelgroep

Kinderen met acute myeloïde leukemie (AML) bij wie de ziekte is teruggekeerd (minimaal recidief dat nog niet zichtbaar is in het beenmerg) na complete remissie.
Leeftijd: 3 maanden t/m 17 jaar

Aanleiding

Bij ongeveer een kwart van de kinderen met AML komt de ziekte na de behandeling terug. Bij sommige kinderen is het mogelijk bij controle een minimaal recidief op te sporen. De ziekte is dan teruggekeerd maar nog niet zichtbaar in het beenmerg. Het beleid bij kinderen met AML met een minimaal recidief is afwachten tot het een echt beenmergrecidief is en dan behandelen met chemotherapie. Met een ‘voorbehandeling’ met azacitidine (Vidaza®) is misschien minder chemotherapie nodig. Azacitidine is een lang bestaand medicijn dat in hoge dosering werkt als chemotherapie. In deze studie worden lagere doseringen gegeven en heeft het middel mogelijk een andere werking. Azacitidine wordt gebruikt bij sommige volwassenen met AML en in het verleden is er ook onderzoek gedaan bij kinderen met AML.

Doel

Het vaststellen van de veiligheid en werkzaamheid van lage doseringen azacitidine bij kinderen. Het onderzoeken of behandelen met azacitidine bij een minimaal recidief beter is dan afwachten tot er een beenmergrecidief is.

Vidaza JMML/MDS, fase II (gesloten oktober 2018) 

Titel

A phase 2, multicenter, open-label study to evaluate the pharmacokinetics, pharmacodynamics, safety and activity of azacitidine and to compare azacitidine to historical controls in pediatric subjects with newly diagnosed advanced myelodysplastic syndrome or juvenile myelomonocytic leukemia before hematopoietic stem cell transplantation

Doelgroep

Kinderen met net vastgesteld vergevorderd myelodysplastisch syndroom (MDS) of juveniele myelomonocytaire leukemie (JMML) voor stamceltransplantatie.
Leeftijd: 1 maand t/m 17 jaar

Aanleiding

Stamceltransplantatie (SCT) is de enige behandeling voor MDS en JMML die kans op genezing biedt. Een SCT vraagt een lange voorbereidingstijd en is intensief. In deze periode kan de ziekte verergeren. Vaak wordt chemotherapie gegeven, helaas niet altijd met het gewenste effect. Toediening van azacitidine (Vidaza®) voorafgaand aan de transplantatie zou de overlevingskans kunnen vergroten. In hoge doseringen werkt azacitidine als chemotherapie. In deze studie worden lagere doseringen gegeven en heeft het middel mogelijk een andere werking. Het middel wordt al toegepast bij volwassenen met MDS en AML, maar het effect bij kinderen met JMML en MDS is nog niet onderzocht. Er zijn wel aanwijzingen dat het bij kinderen met JMML effectief kan zijn.

Doel

Het vaststellen van de veiligheid en werkzaamheid van lage doseringen azacitidine bij kinderen.

Carfilzomib (CFZ008), fase Ib (gesloten juni 2018) 

Titel

Fase 1b-onderzoek naar carfilzomib in combinatie met Inductiechemotherapie bij kinderen met gerecidiveerde of refractaire acute lymfoblastische leukemie.

Doelgroep

Kinderen en jongeren met acute lymfatische leukemie (ALL) bij wie de ziekte onvoldoende gereageerd heeft op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: tot en met 18 jaar

Aanleiding

Carfilzomib is een type geneesmiddel dat een proteasoomremmer wordt genoemd en werkt door het verhinderen van de afbraak van eiwitten in cellen, waardoor de cellen afsterven. Kankercellen zijn gevoeliger voor deze effecten dan normale cellen.
Carfilzomib is goedgekeurd door het Amerikaanse agentschap (FDA) en door de bevoegde instanties in Europa voor gebruik bij volwassen patiënten met een gerecidiveerd of refractair multipel myeloom. Het is niet eerder in combinatie gegeven met de andere geneesmiddelen die bij dit onderzoek worden gebruikt. Het middel is niet geregistreerd voor gebruik bij kinderen.

Doel

Uitzoeken welke dosis carfilzomib veilig kan worden gegeven aan kinderen en jongeren in combinatie met de standaard chemotherapie. Daarnaast uitzoeken hoe effectief de combinatie van carfilzomib met standaard chemotherapie is en welke bijwerkingen optreden.

Dacogen, fase I/II (gesloten juli 2017) 

Titel

Phase I/II safety and efficacy study of Dacogen in sequential administration with cytarabine in children with relapsed or refractory acute myeloid leukemia

Doelgroep

Kinderen met acute myeloide leukemie (AML) bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: 1 maand t/m 17 jaar

Aanleiding

Bij het ontbreken van een verdere standaardbehandeling, wordt gezocht naar nieuwe medicijnen of nieuwe medicijncombinaties. In leukemiecellen zijn bepaalde genen, die de groei van de leukemie tegengaan, uitgeschakeld. Dacogen® in een lage dosering kan deze genen weer aan zetten. Er is ervaring met Dacogen® bij volwassenen met AML. Behandeling met één medicijn is meestal onvoldoende omdat de leukemie daar snel ongevoelig voor wordt. Deze studie onderzoekt de behandeling met Dacogen® gevolgd door cytarabine. Cytarabine wordt al toegepast in de behandeling van kinderen met AML.

Doel

Het vaststellen van de juiste dosering, veiligheid en werkzaamheid van de combinatie van Dacogen® en cytarabine bij kinderen.

NECTAR, fase I/II (gesloten november 2015) 

Titel

A phase I trial of NECTAR (nelarabine, etoposide and cyclophosphamide in T-ALL relapse): A joint study of TACL, POETIC and ITCC

Doelgroep

Kinderen met T-cel leukemie (T-ALL) of T-cel non-Hodgkin-lymfoom (T-NHL) bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: 1 t/m 17 jaar

Aanleiding

Nelarabine is bewezen werkzaam bij kinderen met een recidief of refractaire T-cel leukemie of -lymfoom. Het werd tot heden vaak als enig medicijn gegeven. Om ongevoeligheid van de leukemiecellen te voorkomen, wordt nelarabine in dit onderzoek gecombineerd met andere medicijnen (cyclofosfamide en etoposide).

Doel

Het vaststellen van de juiste dosering, veiligheid en werkzaamheid van nelarabine in combinatie met etoposide en cyclofosfamide bij kinderen.

Volasertib, fase I/II (gesloten oktober 2015) 

Titel

Open, non-controlled, dose escalating phase I trial to evaluate the pharmacokinetics, pharmacodynamics, tolerability, and toxicity of volasertib in paediatric patients from 2 years to less than 18 years of age with acute leukaemia or advanced solid tumour, for whom no effective treatment is known

Doelgroep

Kinderen met acute leukemie (ALL of AML) voor wie na ten minste twee intensieve behandelingtrajecten geen curatieve behandeling voorhanden is.
Leeftijd: 2 t/m 17 jaar

Aanleiding

Bij het ontbreken van een verdere standaardbehandeling, wordt gezocht naar nieuwe medicijnen. Volasertib is een middel waarmee bij volwassenen met AML ervaring is opgedaan. Het is geen chemotherapie maar het remt een eiwit dat betrokken is bij de celdeling. De snel delende leukemiecellen gaan door behandeling met volasertib dood.

Doel

Het vaststellen van de geschikte dosis, veiligheid en werkzaamheid van volasertib bij kinderen.

Bortezomib, fase II (gesloten september 2015) 

Titel

A feasibility and phase II study in childhood relapsed acute lymphoblastic leukemia

Doelgroep

Kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL) bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: 6 maanden t/m 18 jaar

Aanleiding

Bij terugkeer van de ziekte krijgen de meeste kinderen een standaard behandeling voor recidief ALL, eventueel gevolgd door een stamceltransplantatie (SCT). Voor kinderen met een recidief na SCT, kinderen met een eerste recidief bij wie het beenmerg niet schoon wordt met de standaardbehandeling en kinderen met een tweede of opeenvolgend recidief ontbreekt een goede standaardbehandeling. Het medicijn bortezomib is bewezen effectief bij volwassenen met multipel myeloom (ook een woekering van het beenmerg). Er is ook ervaring met het middel bij kinderen met solide tumoren en leukemie. Op grond van laboratoriumonderzoek is de verwachting dat bortezomib de gevoeligheid van leukemiecellen voor dexamethason kan verbeteren. Of bortezomib veilig kan worden gecombineerd met vincristine wordt ook in deze studie onderzocht.

Doel

Het vaststellen van de werkzaamheid, veiligheid en toxiciteit van bortezomib (in een dosering die is vastgesteld in eerdere studies met kinderen) in combinatie met dexamethason en vincristine bij kinderen.

Blinatumomab, fase II (gesloten augustus 2015) 

Titel

A single-arm multicenter phase II study preceded by dose evaluation to investigate the efficacy, safety, and tolerability of the BiTE® antibody blinatumomab (MT103) in pediatric and adolescent patients with relapsed/refractory B-precursor acute lymphoblastic leukemia (ALL)

Doelgroep

Kinderen met acute voorloper-B-cel lymfatische leukemie (ALL) bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte voor de tweede keer of vaker is teruggekomen (recidief).
Leeftijd: 2 t/m 17 jaar.

Aanleiding

Blinatumomab is geen chemotherapie. Het is een antilichaam dat het eigen immuunsysteem helpt bij het herkennen van leukemiecellen. Blinatumomab stimuleert zo het immuunsysteem om de leukemiecellen aan te vallen en te doden. Er zijn ervaringen met het middel bij volwassenen met leukemie en het middel lijkt bij bepaalde mensen effectief.

Doel

Het bepalen van de hoogste nog veilige dosering, werkzaamheid en verdraagzaamheid van blinatumomab bij kinderen.

Nilotinib, fase II (gesloten juli 2015) 

Titel

A multi-center, open label, non-controlled phase II study to evaluate efficacy and safety of oral nilotinib in pediatric patients with newly diagnosed Ph+ chronic myelogenous leukemia (CML) in chronic phase (CP) or with Ph+ CML in CP or accelerated phase (AP) resistant or intolerant to either imatinib or dasatinib

Doelgroep

Kinderen met een pas vastgestelde Philadelphiachromosoom positieve (Ph+) chronische myeloïde leukemie (CML) in een chronische fase
of kinderen met een Ph+ CML in een chronische of versnelde fase die ongevoelig (resistent) of overgevoelig (intolerant) voor imatinib en/of dasatinib zijn.
Leeftijd: 1 t/m 17 jaar

Aanleiding

Het Philadelphiachromosoom (Ph+) speelt een belangrijke rol in het ontstaan van bepaalde vormen van leukemie. Nieuw ontwikkelde remmers van dit chromosoom bieden nieuwe behandelingsmogelijkheden. Nilotinib is sterker dan reeds bestaande remmers en heeft bewezen effect bij volwassenen met Ph+ CML.

Doel

Het vaststellen van de werkzaamheid en veiligheid van via de mond (oraal) toegediende Nilotinib bij kinderen.

CLARA, fase I/II (gesloten maart 2015) 

Titel

A phase I/II study of clofarabine in combination with cytarabine and liposomal daunorubicin in children with relapsed/refractory pediatric AML (A collaborative ITCC and I-BFM study)

Doelgroep

Kinderen met acute myeloïde leukemie (AML) bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte voor de eerste (vroeg of laat) of tweede keer is teruggekomen (recidief).
Leeftijd: 0 t/m 17 jaar.

Aanleiding

Bij terugkeer van de ziekte krijgen de meeste kinderen een standaard behandeling voor recidief AML gevolgd door een stamceltransplantatie (SCT). Deze standaardbehandeling is helaas weinig effectief bij kinderen met een vroeg recidief (binnen 1 jaar na eerste diagnose), een laat recidief met incomplete remissie of een tweede recidief na SCT. Zij kunnen in aanmerking komen voor de studie met clofarabine. Clofarabine is geregistreerd voor de behandeling van kinderen met recidief/refractaire acute lymfatische leukemie (ALL) maar nog niet voor AML. Er is wel ervaring met het middel bij volwassenen met AML (respons 10-50%).
Bij behandeling met één medicijn is het risico groot dat de leukemiecellen snel ongevoelig worden. Daarom wordt in deze studie clofarabine gecombineerd met cytarabine en liposomaal daunorubicine, middelen die al gebruikt worden bij de behandeling van recidief AML.

Doel

Het bepalen van de beste dosis, veiligheid en werkzaamheid van clofarabine in combinatie met cytarabine en liposomaal daunorubicine bij kinderen.

Dasatinib 226, fase II (gesloten augustus 2014) 

Titel

A phase II study of dasatinib therapy in children and adolescents with Ph+ leukemia with resistance or intolerance to imatinib

Doelgroep

Kinderen met een pas vastgestelde chronische myeloïde leukemie (CML) in een chronische fase of met een Philadelphiachromosoom-positieve leukemie (ALL of CML) die ongevoelig (resistent) of overgevoelig (intolerant) voor imatinib zijn.
Leeftijd: 0 t/m 17 jaar.

Aanleiding

Sinds enkele jaren worden kinderen met CML standaard behandeld met imatinib, een remmer van het Philadelphiachromosoom, en krijgen zij geen stamceltransplantatie meer als de controles goed zijn. Bij onvoldoende effect (resistentie) of te veel bijwerkingen (intolerantie) kan overgestapt worden naar een andere remmer van het Philadelphiachromosoom. Dasatinib is een sterkere remmer met reeds bewezen effect bij volwassenen. Ook is ervaring opgedaan bij kinderen die eerder onvoldoende reageerden op imatinib. De vraag is of kinderen met een net vastgestelde CML ook baat hebben bij de behandeling met dasatinib.

Doel

Het vaststellen van de werkzaamheid, veiligheid en verdraagzaamheid van dasatinib bij kinderen.

Lymfoom

CREATE, fase II (gesloten april 2017) 

Titel

Cross-tumoral phase 2 clinical trial exploring crizotinib (PF-02341066) in patients with advanced tumors induced by causal alterations of ALK and/or MET (‘CREATE’)

Doelgroep

Kinderen met een alveolair rhabdomyosarcoom, anaplastisch grootcellig lymfoom of inflammatoir myofibroblastische tumor veroorzaakt door verandering van de genen ALK en/of MET, en bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: 15 t/m 17 jaar

Aanleiding

Crizotinib is een via de mond (oraal) toegediend middel tegen kanker dat de tumorstimulerende activiteit van bepaalde genen remt. Er is ervaring opgedaan met het middel bij volwassenen en het lijkt erop dat crizotinib de groei van tumoren met specifieke veranderingen van het ALK- en/ of MET-gen kan remmen.

Doel

Het vaststellen van de werkzaamheid en veiligheid van crizotinib bij kinderen.

Atezoluzimab, fase I/II (gesloten augustus 2017) 

Titel

An early-phase, multicenter, open-label study of the safety and pharmacokinetics of anti-PD-L1 antibody (MPDL3280A) in pediatric and young adult patients with previously treated solid tumors

Doelgroep

Kinderen en jongvolwassenen met een solide tumor met een bekend of verwacht PD-L1 pathway bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op (refractair) of overgevoelig is voor (intolerant) de eerdere behandeling en voor wie geen andere effectieve standaardbehandeling beschikbaar is.
Leeftijd: 0 tot 30 jaar

Aanleiding

Bij het ontbreken van een verdere standaardbehandeling wordt gezocht naar nieuwe behandelmogelijkheden. Uit onderzoek blijkt dat immunotherapie gericht op het versterken van de T-cel-response tegen kankercellen de overlevingskans van patiënten met een gevorderde solide tumor of hematologische afwijking kan verhogen.

Veel tumoren hebben PD-L1-expressie. Daardoor wordt het immuunsysteem onderdrukt en krijgen kankercellen meer kans. Er is een verband tussen een hoge PD-L1-expressie en een slechtere prognose. Onderzoek bij muizen laat zien dat het blokkeren van PD-L1 met monoclonale antilichamen een sterk en vaak snel anti-tumoreffect heeft. MPDL3280A, een menselijk immunoglobuline, is zo’n PD-L1-remmer. Er is met dit middel reeds enige ervaring met patiënten opgedaan in vroeg-klinisch onderzoek.

Doel

Het bestuderen van de veiligheid, verdraagzaamheid, immuunversterking en werkzaamheid van MPDL3280A bij kinderen en jongvolwassenen.

Brentuximab, fase I/II (gesloten juni 2016) 

Titel

A phase I/II study of brentuximab vedotin (SGN-35) in pediatric patients with relapsed or refractory systemic anaplastic large-cell lymphoma or Hodgkin-lymphoma

Doelgroep

Kinderen met een anaplastisch grootcellig lymfoom (ALCL) of Hodgkin-lymfoom bij wie de ziekte niet of onvoldoende heeft gereageerd op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: 2 t/m 17 jaar (ALCL) en 5 t/m 17 jaar (Hodgkin-lymfoom)

Aanleiding

Er zijn aanwijzingen dat het nieuwe medicijn brentuximab vedotin (een monoclonaal antilichaam) de groei van ALCL en Hodgkin-lymfoom op verschillende manieren kan remmen. De werkzaamheid van brentuximab vedotin is bij volwassenen met ALCL of Hodgkin-lymfoom vastgesteld.

Doel

Het bepalen van de aanbevolen dosis en vervolgens de werkzaamheid, veiligheid en bijwerkingen van brentuximab vedotin bij kinderen.

NECTAR, fase I/II (gesloten november 2015) 

Titel

A phase I trial of NECTAR (nelarabine, etoposide and cyclophosphamide in T-ALL relapse): A joint study of TACL, POETIC and ITCC

Doelgroep

Kinderen met T-cel leukemie (T-ALL) of T-cel non-Hodgkin-lymfoom (T-NHL) bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: 1 t/m 17 jaar

Aanleiding

Nelarabine is bewezen werkzaam bij kinderen met een recidief of refractaire T-cel leukemie of -lymfoom. Het werd tot heden vaak als enig medicijn gegeven. Om ongevoeligheid van de leukemiecellen te voorkomen, wordt nelarabine in dit onderzoek gecombineerd met andere medicijnen (cyclofosfamide en etoposide).

Doel

Het vaststellen van de juiste dosering, veiligheid en werkzaamheid van nelarabine in combinatie met etoposide en cyclofosfamide bij kinderen.

Beenmergfalen

Vidaza JMML/MDS, fase II (gesloten oktober 2018) 

Titel

A phase 2, multicenter, open-label study to evaluate the pharmacokinetics, pharmacodynamics, safety and activity of azacitidine and to compare azacitidine to historical controls in pediatric subjects with newly diagnosed advanced myelodysplastic syndrome or juvenile myelomonocytic leukemia before hematopoietic stem cell transplantation

Doelgroep

Kinderen met net vastgesteld vergevorderd myelodysplastisch syndroom (MDS) of juveniele myelomonocytaire leukemie (JMML) voor stamceltransplantatie.
Leeftijd: 1 maand t/m 17 jaar

Aanleiding

Stamceltransplantatie (SCT) is de enige behandeling voor MDS en JMML die kans op genezing biedt. Een SCT vraagt een lange voorbereidingstijd en is intensief. In deze periode kan de ziekte verergeren. Vaak wordt chemotherapie gegeven, helaas niet altijd met het gewenste effect. Toediening van azacitidine (Vidaza®) voorafgaand aan de transplantatie zou de overlevingskans kunnen vergroten. In hoge doseringen werkt azacitidine als chemotherapie. In deze studie worden lagere doseringen gegeven en heeft het middel mogelijk een andere werking. Het middel wordt al toegepast bij volwassenen met MDS en AML, maar het effect bij kinderen met JMML en MDS is nog niet onderzocht. Er zijn wel aanwijzingen dat het bij kinderen met JMML effectief kan zijn.

Doel

Het vaststellen van de veiligheid en werkzaamheid van lage doseringen azacitidine bij kinderen.

Hersentumor

M14-483 studie, fase II (gesloten mei 2019) 

Titel

INTELLANCE 2: ABT-414 alone of ABT-414 plus temozolomide versus lomustine or temozolomide for recurrent glioblastoma: a randomized phase 2 study of the EORTC Brain Tumor Group

Doelgroep

Kinderen met een hooggradig glioom waarbij een EFGR-amplificatie is vastgesteld.
Leeftijd: tot 18 jaar

Aanleiding

ABT-414 is een middel dat uit twee delen bestaat: een deel dat de kankercellen herkent en er aan hecht (het antilichaam) en een celdodend deel. Het antilichaam hecht aan een stof die regelmatig voorkomt op glioblastoomcellen, genaamd Epidermale Groei Factor Receptor (EGFR). Na hechting wordt het celdodende gedeelte vrijgelaten en de cel gedood. Sommige tumoren hebben heel veel extra ‘kopieën’ van het EGFR-gen, waardoor er heel veel EGFR op de tumorcellen zit. Dat noemen we EGFR-amplificatie. Onderzoek heeft aangetoond dat ABT-414 de groei van tumoren met EGFR-amplificatie vertraagd of stopt of de tumor zelfs doet slinken. Het middel is nog niet eerder aan kinderen gegeven.

Doel

Het vaststellen of behandeling met ABT-414 effectiever is dan de standaardbehandeling (operatie gevolgd door het medicijn temozolomide) en veilig toegepast kan worden bij kinderen onder de 18 jaar.

Nivolumab HGG, CA 209-908, fase Ib/II (gesloten maart 2019) 

Titel

Een fase Ib/II onderzoek met nivolumab alleen en nivolumab in combinatie met ipilimumab bij kinderen met een hooggradige primaire hersentumor

Doelgroep

Kinderen en jongeren met een primair ponsglioom of een teruggekeerd (recidief) of toenemend (progressief) hoog-gradig glioom.
Leeftijd: 6 maanden tot en met 17 jaar (in Nederland)

Aanleiding

Nivolumab en ipilimumab zijn antilichamen die worden onderzocht om te zien of zij de natuurlijke afweer van het lichaam (immuunsysteem) kunnen helpen om kankercellen aan te vallen. Dit wordt ook wel immuuntherapie genoemd. Nivolumab en ipilimumab zijn in Nederland goedgekeurd voor de behandeling van bepaalde vormen van kanker bij volwassenen. Nivolumab en ipilimumab worden nog verder onderzocht bij patiënten met hersentumoren.
Het medicijn nivolumab alleen en de combinatie van de medicijnen nivolumab met ipilimumab worden momenteel onderzocht bij kinderen met verschillende vormen van kanker die niet hebben gereageerd op andere behandelingen.

Doel

Uitzoeken hoe werkzaam en veilig nivolumab alleen en de combinatie nivolumab met het geneesmiddel ipilimumab zijn bij kinderen, jongeren en jong volwassenen met hooggradige primaire hersentumoren. Verder wordt onderzocht welke bijwerkingen door de behandeling kunnen ontstaan.

Cobimetinib, fase I/II (gesloten september 2018) 

Titel

Phase I/II, multicenter, open label, dose-escalation study of the safety and pharmacokinetics of cobimetinib in pediatric and young adult patients with previously treated solid tumors

Doelgroep

Kinderen met een solide tumor met zichtbare tumoractiviteit van een aantal specifieke eiwitten die samenwerken in het zogenaamde RAS-pad en bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: 6 tot 30 jaar

Aanleiding

Cobimetinib is een remmer van het RAS-pad en het kan daardoor de tumorgroei remmen. Het is geen chemotherapie. Cobimetinib is een nieuw geneesmiddel dat geregistreerd is voor de behandeling van volwassenen met uitgezaaide melanomen in combinatie met een ander middel, vemurafenib. De werkzaamheid bij kinderen is nog niet bewezen.

Doel

Het vaststellen van de werkzaamheid, veiligheid en meest effectieve dosis van cobimetinib bij kinderen en jongvolwassenen.

Herby, fase II (gesloten januari 2015) 

Titel

A phase II open-label, randomized, multi-centre comparative study of bevacizumab-based therapy in paediatric patients with newly diagnosed supratentorial, infratentorial cerebellar, or peduncular high-grade glioma

Doelgroep

Kinderen met een recent vastgesteld hooggradig glioom.
Leeftijd: 3 t/m 17 jaar

Aanleiding

Met de huidige standaardbehandeling is de prognose voor kinderen met hooggradig glioom (HGG) slecht. Daarom wordt gezocht naar nieuwe behandelmogelijkheden. Bevacizumab (Avastin®) is geen chemotherapie maar een middel dat de aanmaak van nieuwe bloedvaten in een tumor verstoort en zo de tumorgroei vertraagt. Bevacizumab is in Europa geregistreerd voor de behandeling van volwassenen met verschillende vormen van kanker (geen HGG) en in de VS in combinatie met chemotherapie voor de behandeling van volwassenen met een recidief of progressief HGG. Er is nog geen ervaring met het middel bij kinderen.

Doel

Het onderzoeken of de toevoeging van bevacizumab aan de standaardbehandeling voor hooggradig glioom de prognose kan verbeteren.

Neuroblastoom

Cobimetinib, fase I/II (gesloten september 2018) 

Titel

Phase I/II, multicenter, open label, dose-escalation study of the safety and pharmacokinetics of cobimetinib in pediatric and young adult patients with previously treated solid tumors

Doelgroep

Kinderen met een solide tumor met zichtbare tumoractiviteit van een aantal specifieke eiwitten die samenwerken in het zogenaamde RAS-pad en bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: 6 tot 30 jaar

Aanleiding

Cobimetinib is een remmer van het RAS-pad en het kan daardoor de tumorgroei remmen. Het is geen chemotherapie. Cobimetinib is een nieuw geneesmiddel dat geregistreerd is voor de behandeling van volwassenen met uitgezaaide melanomen in combinatie met een ander middel, vemurafenib. De werkzaamheid bij kinderen is nog niet bewezen.

Doel

Het vaststellen van de werkzaamheid, veiligheid en meest effectieve dosis van cobimetinib bij kinderen en jongvolwassenen.

MIBG Gem, fase II (gesloten februari 2018) 

Titel

Phase II multi-centre, open-label, single arm study of the combination of gemcitabine and 131I-MIBG therapy in paediatric patients with relapsed or progressive neuroblastoma

Doelgroep

Kinderen met een neuroblastoom bij wie na hoog-risicobehandeling de ziekte onvoldoende heeft gereageerd (progressieve vorm) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: 1 tot 18 jaar

Aanleiding

131I-MIBG is een vorm van radiotherapie voor kinderen met een neuroblastoom. MIBG gekoppeld aan Jodium-131 bestraalt de tumor van binnenuit en maakt onderdeel uit van de reguliere behandeling. In vergelijking met chemotherapie zijn er weinig bijwerkingen. Gemcitabine (chemotherapie) versterkt de gevoeligheid voor radiotherapie en de verwachting is dat de combinatie van gemcitabine met MIBG de genezingskans voor kinderen zal vergroten. Dit is reeds aangetoond bij sommige andere vormen van kanker bij volwassenen.

Doel

Het vaststellen van de werkzaamheid, veiligheid en toxiciteit van gemcitabine in combinatie met 131I-MIBG therapie bij kinderen.

Atezoluzimab, fase I/II (gesloten augustus 2017) 

Titel

An early-phase, multicenter, open-label study of the safety and pharmacokinetics of anti-PD-L1 antibody (MPDL3280A) in pediatric and young adult patients with previously treated solid tumors

Doelgroep

Kinderen en jongvolwassenen met een solide tumor met een bekend of verwacht PD-L1 pathway bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op (refractair) of overgevoelig is voor (intolerant) de eerdere behandeling en voor wie geen andere effectieve standaardbehandeling beschikbaar is.
Leeftijd: 0 tot 30 jaar

Aanleiding

Bij het ontbreken van een verdere standaardbehandeling wordt gezocht naar nieuwe behandelmogelijkheden. Uit onderzoek blijkt dat immunotherapie gericht op het versterken van de T-cel-response tegen kankercellen de overlevingskans van patiënten met een gevorderde solide tumor of hematologische afwijking kan verhogen.

Veel tumoren hebben PD-L1-expressie. Daardoor wordt het immuunsysteem onderdrukt en krijgen kankercellen meer kans. Er is een verband tussen een hoge PD-L1-expressie en een slechtere prognose. Onderzoek bij muizen laat zien dat het blokkeren van PD-L1 met monoclonale antilichamen een sterk en vaak snel anti-tumoreffect heeft. MPDL3280A, een menselijk immunoglobuline, is zo’n PD-L1-remmer. Er is met dit middel reeds enige ervaring met patiënten opgedaan in vroeg-klinisch onderzoek.

Doel

Het bestuderen van de veiligheid, verdraagzaamheid, immuunversterking en werkzaamheid van MPDL3280A bij kinderen en jongvolwassenen.

Wekedelentumor

VIT-0910, fase II (gesloten april 2018)  

Titel

International randomized phase II trial of the combination of vincristine and irinotecan with or without temozolomide (VI OR VIT) in children and adults with refractory or relapsed rhabdomyosarcoma

Doelgroep

Kinderen en volwassenen met een rhabdomyosarcoom bij wie de ziekte niet heeft gereageerd op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: 6 maanden t/m 50 jaar

Aanleiding

Patiënten met een recidief rabdomyosarcoom kunnen (goed) reageren op een combinatie van vincristine en irinotecan, de huidige standaardrecidiefbehandeling. Het toevoegen van een derde medicijn, temozolomide, kan naar verwachting de resultaten verder verbeteren. Temozolomide wordt al regelmatig aan kinderen met kanker voorgeschreven en zorgt ervoor dat tumorcellen niet verder delen.

Doel

Het vaststellen van de werkzaamheid van temozolomide in combinatie met vincristine en irinotecan (VIT) en de veiligheid en toxiciteit van VIT en van vincristine en irinotican zonder temozolamide (VI).

Cobimetinib, fase I/II (gesloten september 2018) 

Titel

Phase I/II, multicenter, open label, dose-escalation study of the safety and pharmacokinetics of cobimetinib in pediatric and young adult patients with previously treated solid tumors

Doelgroep

Kinderen met een solide tumor met zichtbare tumoractiviteit van een aantal specifieke eiwitten die samenwerken in het zogenaamde RAS-pad en bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: 6 tot 30 jaar

Aanleiding

Cobimetinib is een remmer van het RAS-pad en het kan daardoor de tumorgroei remmen. Het is geen chemotherapie. Cobimetinib is een nieuw geneesmiddel dat geregistreerd is voor de behandeling van volwassenen met uitgezaaide melanomen in combinatie met een ander middel, vemurafenib. De werkzaamheid bij kinderen is nog niet bewezen.

Doel

Het vaststellen van de werkzaamheid, veiligheid en meest effectieve dosis van cobimetinib bij kinderen en jongvolwassenen.

Atezoluzimab, fase I/II (gesloten augustus 2017) 

Titel

An early-phase, multicenter, open-label study of the safety and pharmacokinetics of anti-PD-L1 antibody (MPDL3280A) in pediatric and young adult patients with previously treated solid tumors

Doelgroep

Kinderen en jongvolwassenen met een solide tumor met een bekend of verwacht PD-L1 pathway bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op (refractair) of overgevoelig is voor (intolerant) de eerdere behandeling en voor wie geen andere effectieve standaardbehandeling beschikbaar is.
Leeftijd: 0 tot 30 jaar

Aanleiding

Bij het ontbreken van een verdere standaardbehandeling wordt gezocht naar nieuwe behandelmogelijkheden. Uit onderzoek blijkt dat immunotherapie gericht op het versterken van de T-cel-response tegen kankercellen de overlevingskans van patiënten met een gevorderde solide tumor of hematologische afwijking kan verhogen.

Veel tumoren hebben PD-L1-expressie. Daardoor wordt het immuunsysteem onderdrukt en krijgen kankercellen meer kans. Er is een verband tussen een hoge PD-L1-expressie en een slechtere prognose. Onderzoek bij muizen laat zien dat het blokkeren van PD-L1 met monoclonale antilichamen een sterk en vaak snel anti-tumoreffect heeft. MPDL3280A, een menselijk immunoglobuline, is zo’n PD-L1-remmer. Er is met dit middel reeds enige ervaring met patiënten opgedaan in vroeg-klinisch onderzoek.

Doel

Het bestuderen van de veiligheid, verdraagzaamheid, immuunversterking en werkzaamheid van MPDL3280A bij kinderen en jongvolwassenen.

CREATE, fase II (gesloten april 2017) 

Titel

Cross-tumoral phase 2 clinical trial exploring crizotinib (PF-02341066) in patients with advanced tumors induced by causal alterations of ALK and/or MET (‘CREATE’)

Doelgroep

Kinderen met een alveolair rhabdomyosarcoom, anaplastisch grootcellig lymfoom of inflammatoir myofibroblastische tumor veroorzaakt door verandering van de genen ALK en/of MET, en bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: 15 t/m 17 jaar

Aanleiding

Crizotinib is een via de mond (oraal) toegediend middel tegen kanker dat de tumorstimulerende activiteit van bepaalde genen remt. Er is ervaring opgedaan met het middel bij volwassenen en het lijkt erop dat crizotinib de groei van tumoren met specifieke veranderingen van het ALK- en/ of MET-gen kan remmen.

Doel

Het vaststellen van de werkzaamheid en veiligheid van crizotinib bij kinderen.

BERNIE, fase II (gesloten januari 2014) 

Titel

Open-label, multi-center, randomized, two stage adaptive design study of the combination of Avastin with standard chemotherapy in minor patients with metastatic rhabdomyosarcoma, nonrhabdomyosarcoma, soft-tissue sarcoma or Ewing’s sarcoma/soft-tissue primitive neuroectodermal tumors

Doelgroep

Kinderen met een uitgezaaid rhabdomyosarcoom, wekedelensarcoom, Ewing-sarcoom of primitieve neuroectodermale tumor van de weke delen.
Leeftijd: 6 maanden t/m 17 jaar

Aanleiding

De resultaten van de standaardbehandeling voor bovengenoemde tumoren zijn nog niet goed genoeg. Bij volwassen patiënten met verschillende vormen van kanker (o.a. sarcoom) is gebleken dat Avastin®, gecombineerd met standaard chemotherapie, de werkzaamheid van de behandeling vergroot. Of dit bij kinderen zo is, is nog niet bekend.

Doel

Het onderzoeken of toevoeging van Avastin® aan de standaard chemotherapie veilig is en effectiever dan alleen de standaard chemotherapie bij kinderen.

Niertumor

Atezoluzimab, fase I/II (gesloten augustus 2017) 

Titel

An early-phase, multicenter, open-label study of the safety and pharmacokinetics of anti-PD-L1 antibody (MPDL3280A) in pediatric and young adult patients with previously treated solid tumors

Doelgroep

Kinderen en jongvolwassenen met een solide tumor met een bekend of verwacht PD-L1 pathway bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op (refractair) of overgevoelig is voor (intolerant) de eerdere behandeling en voor wie geen andere effectieve standaardbehandeling beschikbaar is.
Leeftijd: 0 tot 30 jaar

Aanleiding

Bij het ontbreken van een verdere standaardbehandeling wordt gezocht naar nieuwe behandelmogelijkheden. Uit onderzoek blijkt dat immunotherapie gericht op het versterken van de T-cel-response tegen kankercellen de overlevingskans van patiënten met een gevorderde solide tumor of hematologische afwijking kan verhogen.

Veel tumoren hebben PD-L1-expressie. Daardoor wordt het immuunsysteem onderdrukt en krijgen kankercellen meer kans. Er is een verband tussen een hoge PD-L1-expressie en een slechtere prognose. Onderzoek bij muizen laat zien dat het blokkeren van PD-L1 met monoclonale antilichamen een sterk en vaak snel anti-tumoreffect heeft. MPDL3280A, een menselijk immunoglobuline, is zo’n PD-L1-remmer. Er is met dit middel reeds enige ervaring met patiënten opgedaan in vroeg-klinisch onderzoek.

Doel

Het bestuderen van de veiligheid, verdraagzaamheid, immuunversterking en werkzaamheid van MPDL3280A bij kinderen en jongvolwassenen.

Bottumor

Atezoluzimab, fase I/II (gesloten augustus 2017) 

Titel

An early-phase, multicenter, open-label study of the safety and pharmacokinetics of anti-PD-L1 antibody (MPDL3280A) in pediatric and young adult patients with previously treated solid tumors

Doelgroep

Kinderen en jongvolwassenen met een solide tumor met een bekend of verwacht PD-L1 pathway bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op (refractair) of overgevoelig is voor (intolerant) de eerdere behandeling en voor wie geen andere effectieve standaardbehandeling beschikbaar is.
Leeftijd: 0 tot 30 jaar

Aanleiding

Bij het ontbreken van een verdere standaardbehandeling wordt gezocht naar nieuwe behandelmogelijkheden. Uit onderzoek blijkt dat immunotherapie gericht op het versterken van de T-cel-response tegen kankercellen de overlevingskans van patiënten met een gevorderde solide tumor of hematologische afwijking kan verhogen.

Veel tumoren hebben PD-L1-expressie. Daardoor wordt het immuunsysteem onderdrukt en krijgen kankercellen meer kans. Er is een verband tussen een hoge PD-L1-expressie en een slechtere prognose. Onderzoek bij muizen laat zien dat het blokkeren van PD-L1 met monoclonale antilichamen een sterk en vaak snel anti-tumoreffect heeft. MPDL3280A, een menselijk immunoglobuline, is zo’n PD-L1-remmer. Er is met dit middel reeds enige ervaring met patiënten opgedaan in vroeg-klinisch onderzoek.

Doel

Het bestuderen van de veiligheid, verdraagzaamheid, immuunversterking en werkzaamheid van MPDL3280A bij kinderen en jongvolwassenen.

Overig

Posaconazol, fase I/II (gesloten juli 2015) 

Titel

A phase 1B study of the safety, tolerance, and pharmacokinetics of oral posaconazole in immunocompromised children with neutropenia

Doelgroep

Kinderen met neutropenie (tekort aan neutrofiele granulocyten, belangrijke witte bloedcellen) als gevolg van een verzwakt immuunsysteem
Leeftijd: 3 maanden tot 18 jaar

Aanleiding

Patiënten met een verzwakt immuunsysteem hebben een hoog risico ernstige schimmelinfecties te krijgen met kans op overlijden. Posaconazol is een krachtig anti- schimmelmiddel en wordt reeds gebruikt bij volwassenen.

Doel

Het vaststellen van de farmacokinetische eigenschappen (de manier waarop het lichaam met een stof omgaat), veiligheid en verdraagzaamheid van via de mond (oraal) toegediende Posaconazol bij kinderen.

Overig

LDK378 (Novartis), fase I/II (gesloten oktober 2017) 

Titel

A Phase I, open-label, dose escalation study of LDK378 in pediatric patients with malignancies that have a genetic alteration in anaplastic lymphoma kinase (ALK)

Doelgroep

Kinderen bij wie de kanker onvoldoende heeft gereageerd op de standaardbehandeling (refractair/progressief) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief) èn bij wie in het tumormateriaal een genetische verandering in het ALK-gen is vastgesteld.
Leeftijd: 1 t/m 17 jaar

Aanleiding

Er zijn aanwijzingen dat LDK378 de groei van tumoren met een verandering in het ALK- gen kan remmen. Er zijn al ervaringen met een andere ALK-remmer die minder krachtig en minder specifiek is.

Doel

Het vaststellen van de hoogste nog veilige dosering, werkzaamheid en bijwerkingen van LDK378 bij kinderen.

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase