Vruchtbaarheid

Bij je kind is de diagnose kanker gesteld. Waarschijnlijk komt er veel op je af en denk je niet direct aan de vruchtbaarheid van je kind. Toch is het belangrijk hier al snel na diagnose - en bij voorkeur voor de start van de behandeling – bij stil te staan. Sommige behandelingen kunnen invloed hebben op de vruchtbaarheid. We weten dat het wel of niet kunnen krijgen van kinderen heel belangrijk is voor mensen die als kind kanker hebben gehad. Het is dan ook van belang dat jij en je kind weten welke gevolgen de behandeling voor de vruchtbaarheid heeft en wat de eventuele mogelijkheden zijn om de vruchtbaarheid te behouden. Daarom krijg je een afspraak bij een arts die is gespecialiseerd in vruchtbaarheid (fertiliteitspecialist).
In het gesprek met de fertiliteitspecialist komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Of de behandeling gevolgen voor de vruchtbaarheid van je kind heeft. En zo ja, welke?
• Of er mogelijkheden zijn om de vruchtbaarheid te behouden? En zo ja, welke?
• De mogelijke risico’s van de eventuele behandeling om de vruchtbaarheid te behouden.

Je kunt ook zelf bij de behandelend arts aangeven dat je verwezen wil worden naar een fertiliteitspecialist.

© VOKK 2020 – Built and powered by Onlinebase