Samenwerking

De zorg voor en begeleiding van een kind met kanker is teamwork. Behandelaars en ouders moeten de handen ineenslaan om voor kind en gezin optimale kwaliteit van leven te bereiken: samen voor beter! De VOKK investeert veel in overleg en samenwerking.

Op het gebied van kinderoncologie werkt de VOKK samen met onder andere:

  • de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION)
  • de afzonderlijke kinderoncologische en beenmergtransplantatiecentra voor kinderen
  • het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie
  • KWF Kankerbestrijding
  • de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)

Lees meer over onze samenwerking met de SKION. Lees meer over het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie.

Verder pakken we waar nodig samen met andere organisaties van ouders van zieke kinderen ziekteoverstijgende problemen aan. Om die reden zijn we onder andere lid van de stuurgroep Kinderoncologie van Ziezon en participeren we in Stichting Pal.

Ook aan internationale samenwerking hechten we veel waarde.

Tot slot zijn we lid van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase