Kwaliteitstoetsing

Kwaliteitstoetsing is ook een van onze kerntaken. Deze hangt nauw samen met onze andere kerntaak belangenbehartiging.

Deel je ervaringen met ons

Om te weten hoe het met de kwaliteit van zorg en nazorg gesteld is, luisteren we goed naar de ervaringen van ouders en kinderen. Jullie kunnen namelijk het beste aangeven wat goed gaat en wat nog beter kan. Dat kan heel makkelijk online via ons meldpunt.

Behalve via het meldpunt verzamelen we je ervaringen ook op andere manieren: via digitale vragenlijsten en focusgroepen en door het doen van gericht onderzoek. En natuurlijk luisteren we goed naar je als je ons belt of mailt met een vraag of probleem.

Ervaringen inzetten voor betere zorg

Door alle ervaringen te bundelen krijgen we een beter beeld van waar het goed gaat in de zorg en nazorg en wat beter kan. Deze kennis zetten we vervolgens in om de kwaliteit verder te verbeteren. Bijvoorbeeld door het doen van gerichte aanbevelingen aan ziekenhuisafdelingen, zorgverleners en vrijwilligers. En door onze eigen dienstverlening nog beter te laten aansluiten bij jullie wensen.

Via onze digitale nieuwsbrieven, tijdschriften, symposia en sociale media delen we de belangrijkste zaken met jullie. Op deze pagina geven we een samenvatting van de meest recente onderzoeken en uitkomsten.

Heb je vragen of wil je meer weten, mail dan naar bureau@vokk.nl of bel ons, 030-2422944.

Achterbanraadpleging (september 2017) 

Doelgroep

Onze hele achterban

Doel

Inzicht krijgen in wat gezinnen en zorgverleners vinden van onze producten, diensten en activiteiten.

Uitkomsten

Reacties van 68 ouders/survivors en 23 (zorg)professionals

 • de VOKK is een onmisbare bron van informatie en steun, zowel tijdens als na de behandeling
 • het informatiemateriaal voor ouders en kinderen is heel goed
 • het aanbod voor pubers kan uitgebreider
 • er zijn voldoende mogelijkheden voor ouders en kinderen om elkaar te ontmoeten
 • onze symposia krijgen een 9,6
 • Attent krijgt een 8,6, LēF een 9,0 en de VOKK-site een 8,3
  gemiddeld scoort de VOKK een 8,1
Aanbeveling / ondernomen actie

De tips zijn meegenomen in de werkplannen

Vragenlijst over de LATER-zorg (augustus 2017) 

Doelgroep

Volwassenen die als kind kanker hebben gehad

Doel

Inzicht krijgen in hoe survivors de LATER-zorg ervaren om dit mee nemen in de inrichting van de LATER-zorg van het Prinses Máxima Centrum

Uitkomsten

48 reacties

 • 56% van de survivors is (zeer) tevreden over hun LATER-poli
 • 52% van de survivors ziet altijd dezelfde arts
 • Survivors die een vaste arts hebben zijn tevredener over de LATER-zorg
Aanbeveling / ondernomen actie

De uitkomsten zijn gedeeld met SKION LATER en worden meegenomen bij de inrichting van de LATER-zorg van het Prinses Máxima Centrum

Meldweek meebehandeling (april 2017) 

Doelgroep

Ouders, kinderen, survivors en overigen

Doel

Inzicht krijgen in de ervaringen met meebehandeling in een regionaal ziekenhuis

Uitkomsten
 • 20 meldingen, alle van ouders
 • 60% was (zeer) positief over de meebehandeling
 • positieve voorbeelden: betrokken zorgverleners, goede afstemming tussen de ziekenhuizen en warme begeleiding
 • verbetertips: bloedprikken, medicatieveiligheid, voeding en psychosociale zorg
Aanbeveling / ondernomen actie

De uitkomsten zijn besproken met de regionale ziekenhuizen en worden, indien van toepassing, meegenomen om de zorg te verbeteren.

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase