Wie zijn wij?

De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) is een belangenvereniging van gezinnen met een kind met kanker.

Onze missie is het steunen en begeleiden van gezinnen met een kind met kanker in alle fasen en het bevorderen van optimale zorg en nazorg voor kind en gezin. Dit doen wij door het delen van ervaringen mogelijk te maken, informatie te verstrekken, belangenbehartiging, individuele dienstverlening en kwaliteitstoetsing. Samen voor Beter is bij alles ons uitgangspunt.

De VOKK werd opgericht op 17 november 1987 en is statutair gevestigd te Zwolle.

Onze gegevens

Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK)
Bunnikseweg 26
3742 HV De Bilt
tel. +31 (0)30 2422944
e-mail: bureau@vokk.nl

IBAN NL72 SNSB 0938 4000 45
BIC SNSBNL2A

KvKnr. 40061941, RSIN 806825376
Statuten
Verantwoordingsverklaring
Risicoparagraaf
Klachtenformulier

De VOKK heeft de ANBI status. Onze jaarverslagen en meerjarenstrategie vind je op de pagina wat doen wij.

Beloningsstructuur

De salarissen van de medewerkers en de directeur zijn afgeleid van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging en/of vergoeding uitgezonderd de gebruikelijke reiskostendeclaraties. Ook worden geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan bestuurders. De bestuurskosten en de bezoldiging van de directeur staan in de jaarrekening vermeld.

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase