Over VOKK

Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 600 kinderen tot achttien jaar kanker vastgesteld. Ruim 75% van hen geneest na een vaak lange en zware behandeling met chemotherapie, bestraling en/of chirurgie. Helaas overlijdt elk jaar bijna een kwart. Veel kinderen houden aan de ziekte of behandeling blijvende schade over.

Kanker brengt angst en onzekerheid met zich mee, voor kind en gezin. Niet alleen tijdens de behandeling, maar ook daarna. En als een kind overlijdt, grijpt dat diep in op het leven van zijn ouders en brussen. Dan is het fijn om steun en informatie te krijgen en ervaringen met anderen te delen. Daarvoor is de Vereniging Ouders Kinderen en Kanker (VOKK) opgericht. Wij zijn er voor (groot)ouders van zieke, genezen of overleden kinderen en jongeren én voor zieke en genezen kinderen en jongeren. We zijn er ook voor hun brussen en voor ieder ander uit de omgeving van een kind met kanker.

Wat doen wij?

Wij werken sinds 1987 aan de beste zorg, nazorg en begeleiding voor kinderen met kanker en hun gezin in alle fasen. Door het delen van ervaringen mogelijk te maken, door informatie, belangenbehartiging, individuele dienstverlening en kwaliteitstoetsing. Maar ook door het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten om kinderen en gezinnen te steunen, zoals de KanjerKetting en de vijfjaarlijkse Ketting van Ballonnen. We brengen twee tijdschriften uit: Attent voor ouders en LEF voor jongeren.

Samen voor beter

Bij alles wat we doen baseren we ons op de wensen, behoeften en ervaringen van ouders en kinderen. Met elkaar én met zorgverleners zoals kinderoncologen en verpleegkundigen, proberen we de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van kinderen en hun gezin te verbeteren. Dat doen we vanuit een heldere visie en op een professionele, deskundige en integere manier. Zo werken we samen aan de best mogelijke zorg.

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase