Attent

Attent is een informatief blad en tegelijk een blad waarin je je verhaal kwijt kunt. Het is een afspiegeling van wat er binnen de VOKK speelt. Hieronder kun je de Attent op volgorde van verschijnen inkijken.

© VOKK 2019 – Built and powered by Onlinebase