Steun VOKK

Elk jaar krijgen in Nederland zo'n 600 kinderen tot 18 jaar een vorm van kanker. Dat zijn tien kinderen per week. Driekwart van de kinderen met kanker geneest. Ondanks de goede prognoses overlijden in Nederland nog elke week drie kinderen aan kanker.

Wil je deze kinderen en hun families helpen? Steun dan ons werk. Wij geven informatie en bieden de mogelijkheid om ervaringen te delen. Verder streven we naar betere zorg en nazorg en betere begeleiding van de kinderen en hun gezin in alle fasen. Wil je weten wat we allemaal doen, lees dan over VOKK.

Basissubsidie

Onze vereniging ontvangt een subsidie van KWF Kankerbestrijding en Fonds PGO, heeft inkomsten uit lidmaatschappen, maar is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van giften. Je kunt ons werk op verschillende manieren steunen.

Belastingaftrek

Wij zijn een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom zijn jouw giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en zijn wij vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase