Belang van school

In het leven van een kind neemt de school een belangrijke plaats in. Voor zieke kinderen geldt dat misschien nog wel meer dan voor gezonde kinderen.

Het volgen van onderwijs is niet alleen belangrijk om te leren en vaardigheden te ontwikkelen maar ook voor de sociale en emotionele ontwikkeling van een ziek kind.

  • School geeft te midden van alle onzekerheid houvast en structuur. Het is het enige wat gewoon is, wat hoort bij het leven van vóór de ziekte.
  • School stelt eisen (schoolprestaties) en geeft zo zelfvertrouwen.
  • School betekent vriendjes en vriendinnetjes, sociale contacten, erbij blijven horen.
  • School biedt hoop en toekomstperspectief, zelfs voor kinderen die niet meer beter kunnen worden.

De prognose voor veel kinderen met kanker is hoopvol (ruim 75% geneest). Een kind met kanker mag - en wil ook - zo veel mogelijk meedoen aan het gewone lesprogramma, al dan niet met wat extra aanpassingen. Het hoeft geen onnodige leerachterstand te krijgen. Het wil behandeld worden net als de andere leerlingen, en niet als 'ziek kind'. Zelfs kinderen die niet meer beter kunnen worden, willen vaak nog zo lang mogelijk naar school en trots thuiskomen met nieuwe kennis en een goed cijfer.

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase