Mijn kind heeft kanker

Wanneer je kind kanker heeft en nog of weer naar school gaat, kan de school een beroep doen op een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen: iemand die gespecialiseerd is in het onderwijs aan en het begeleiden van zieke leerlingen.

Is je kind opgenomen in een Universitair Medisch Centrum (UMC) of wordt het daar behandeld?

Dan kan de consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen van de Educatieve Voorziening (EV) van het ziekenhuis onderwijs(begeleiding) verzorgen. Dit gebeurt in overleg met de school van je kind.

Is je kind ontslagen uit het UMC maar kan het nog niet naar school of is het opgenomen in een ander ziekenhuis?

Dan is de eigen school verantwoordelijk voor het onderwijs. Daarbij kan de school ondersteuning vragen van het Onderwijsadviesbureau (OAB) in de regio. De EV van het UMC kan helpen in het overleg tussen de school en de OAB.

Is je kind afwisselend in het UMC en thuis (waar het dan naar school gaat)?

Dan werken de EV, de OAB en de school samen om de onderwijs(begeleiding) in het ziekenhuis, thuis en op de eigen school te waarborgen. Je kind kan dan zonder onnodige onderbrekingen onderwijs blijven volgen.

De ondersteuning door de consulenten van de Educatieve Voorziening en van het Onderwijsadviesbureau is gratis.

Wil je meer informatie over onderwijs aan zieke leerlingen, ga dan naar de website van Ziezon, het landelijke netwerk ziek zijn en onderwijs. Het boekje 'Wat nu? Een leerling met kanker!' van Tanja van Roosmalen bevat uitstekende informatie en goede tips voor leerkrachten en ouders. Het is te verkrijgen in onze webwinkel.

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase