Recht op onderwijs

Elke leerling, gezond of ziek, heeft recht op onderwijs, thuis en in het ziekenhuis. De eigen school is verantwoordelijk voor het onderwijs aan zieke leerlingen. Ouders kunnen en mogen de school hierop aanspreken.

Consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

Leerkrachten uit het primair, voortgezet en beroepsonderwijs kunnen ondersteuning krijgen van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Deze kent de gevolgen van ziek zijn voor het onderwijs en kan de leerkracht informatie en advies geven. Ook kan hij de samenwerking coördineren tussen verschillende betrokken personen en instanties. Er zijn ongeveer 120 consulenten in Nederland. Ze werken bij de onderwijsadviesbureaus (OAB) of de Educatieve Voorzieningen (EV) verbonden aan de Universitair Medische Centra (UMC).

De eigen school is officieel verantwoordelijk voor het onderwijs aan een zieke leerling. In de praktijk is het meestal de consulent die, na goedkeuring van de ouders, contact opneemt met de school. Dat gebeurt doorgaans binnen enkele dagen na de diagnose.

Als ouder kun je ook zelf contact opnemen met een consulent in de regio of in het UMC waar je kind onder behandeling is. De consulenten ondersteuning zieke leerling vind je via de website van Ziezon. Hun ondersteuning is kosteloos.

KlasseContact

KlasseContact maakt het mogelijk dat zieke leerlingen aanwezig kunnen zijn in hun klas. Thuis of in het ziekenhuis krijgen zij een laptop met een webcam en in de klas wordt een televisiescherm met camera geplaatst. Zo kunnen zij de lessen volgen en, minstens net zo belangrijk, in contact blijven met hun klasgenoten.

Voor aanvragen kunt u zich wenden tot de consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen in uw regio.

Passend onderwijs

Passend onderwijs betekent dat scholen in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs een passende onderwijsplek moeten bieden aan iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Scholen hebben hierin een zorgplicht. Zij zijn verantwoordelijk voor het vinden van de juiste onderwijsplek voor elke leerling die zich aanmeldt. Extra ondersteuning blijft dus gewaarborgd voor ieder kind dat het nodig heeft.

De essentie van het onderwijs blijft hetzelfde: iedere leerling uitdagen het beste uit zichzelf te halen. Het uitgangspunt van passend onderwijs is: regulier als het kan, speciaal als het moet. Ga voor meer informatie naar Steunpunt Passend Onderwijs en de website van de Rijksoverheid.

AWBZ

Sommige leerlingen en studenten met een beperking hebben aanvullende zorg nodig. Voorheen kon deze groep aanspraak maken op AWBZ-zorg. Deze bestaat sinds 1 januari 2015 niet meer. Wat dit betekent voor leerlingen die aanvullende zorg nodig hebben lees je op de site Passend onderwijs.

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase