Rol van ouders

De school heeft een belangrijke rol bij de begeleiding van een kind met kanker maar is daarbij afhankelijk van jou als ouder. Een open en goede communicatie tussen ouders en school is onmisbaar om je kind bij de school betrokken te houden.

Eerste stap

Het valt niet mee om in heftige tijden ook nog eens achter de school aan te moeten. Toch is de eerste stap naar de school toe enorm belangrijk. De leerkracht/mentor kan in het begin moeilijk inschatten of een telefoontje van zijn kant op prijs wordt gesteld. Hij/zij is afhankelijk van jou als ouder. Jij bent een bron van informatie over ziekte en behandeling, wat je kind wel/niet mag, wat je kind wel/niet weet, hoe het gaat met eventuele brussen en hoe om te gaan met klasgenoten en hun ouders.

Regelmatig overleg met de leerkracht

Plan een regelmatig terugkerend overleg, bij voorkeur wekelijks. Hierin kan informatie worden uitgewisseld en kunnen duidelijke afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld over schoolwerk, broers en zussen. Wanneer er eenmaal een overleg is ingesteld, grijp je sneller de telefoon als zich tussentijds problemen voordoen.

Een goede verstandhouding is ook van belang wanneer blijkt dat de behandeling geen resultaat heeft en je kind misschien zal komen te overlijden.

Andere ouders informeren

Om te voorkomen dat er allerlei geruchten de ronde gaan doen, kun je samen met school de andere ouders op de hoogte stellen van de ziekte en tussentijdse ontwikkelingen. Je kunt hiervoor onze voorbeeldbrief gebruiken. De voorbeeldbrief is er ook in het Engels en Frans.

Zorg dat je betrokken blijft bij alle informatie die de school naar buiten brengt. Alleen jij als ouder kent het verloop van de ziekte van je kind en kunt er dus voor zorgen dat de juiste informatie wordt verstrekt.

E-mailcontact, sociale media, rondschrijfbrieven en weblogs zijn geweldige, aanvullende communicatiemiddelen maar kunnen het echte contact niet vervangen.

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase