Lesmateriaal

Kanker bij kinderen komt zelden voor. Het is dus begrijpelijk dat jij er als leerkracht weinig van af weet en het misschien moeilijk vindt de juiste houding te bepalen. Om je hierbij te steunen, hebben wij lesmateriaal ontwikkeld dat je kan helpen bij de opvang en begeleiding van het zieke kind, je klas, maar ook van schoolgaande broers en zussen. Doel is dat het zieke kind zijn leven zo normaal mogelijk kan voortzetten.

Wij hebben lesmateriaal voor verschillende situaties:

  • leskoffers – wanneer een leerling op school kanker heeft;
  • leskoffer – wanneer een leerling op school niet meer beter wordt;
  • lespakket 'Ken je kanker al?' – wanneer het woord kanker veel als stop- of scheldwoord wordt gebruikt.

Het lesmateriaal is te bestellen via het bestelformulier. Veel materiaal is digitaal beschikbaar. Voor bepaalde groepen is er ook een koffer met lees- en spelmateriaal te leen. Scholen kunnen die leskoffers gratis voor een periode van vier weken lenen, mits er een leerling met kanker op de school zit. Of als de school een actie voor de VOKK of KanjerKetting organiseert. We brengen voor het bezorgen en ophalen van de koffer verzendkosten in rekening (ca. € 25). Op afspraak kun je de koffers ook – gratis - zelf ophalen en terugbrengen.

Voor informatie en/of vragen over het lesmateriaal van de VOKK, kun je contact opnemen met ons bureau via 030-2422944 of bureau@vokk.nl.

Leskoffers

Er zijn leskoffers voor verschillende leeftijdsgroepen: de onder-, midden- en bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ook is er een leskoffer ‘Mijn leerling wordt niet meer beter’. De koffers zijn digitaal en bevatten achtergrondinformatie over kanker, de behandeling en de mogelijke gevolgen. Ook vind je er een aantal lessuggesties. Daarnaast zijn er 'echte' koffers waarin (voorlees)boeken en spelmateriaal zit dat gebruikt kan worden voor de lessen.

Leskoffer 'Als een leerling niet meer beter wordt'

Het materiaal steunt je bij de omgang met je leerling, de ouders en eventuele brussen en helpt je de klas voor te bereiden op het aanstaande verlies. De digitale leskoffer bevat een handleiding, een boekenlijst voor leerkracht en leerlingen en het boek van Tanja van Roosmalen 'Wat nu? Mijn leerling wordt niet meer beter.' 

Wil je ook de boeken van de boekenlijst lenen, bestel dan naast de digitale koffer ook de 'echte' koffer.

De lespakketten 'Ken je kanker al?'

We hebben lespakket BO voor groep 3 t/m 8 van de basisschool en lespakket VO voor het voortgezet onderwijs. Ze leggen uit wat het woord ‘kanker’ betekent, helpen kinderen en jongeren om te gaan met kanker in hun omgeving en maken hen bewust van scheldgedrag en de impact ervan. Deze zijn digitaal beschikbaar.

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase