Lesmateriaal

Kanker bij kinderen komt zelden voor. Het is dus begrijpelijk dat jij er als leerkracht weinig van af weet en het misschien moeilijk vindt de juiste houding te bepalen. Om je een steuntje in de rug te geven hebben wij lesmateriaal ontwikkeld dat je kan helpen bij de opvang en begeleiding van het zieke kind, je klas, maar ook van schoolgaande broers en zussen. Doel is dat het zieke kind zijn leven zo normaal mogelijk kan voortzetten.

Wij hebben lesmateriaal voor verschillende situaties:

  • leskoffers – wanneer je een leerling met kanker hebt;
  • leskoffer – mijn leerling wordt niet meer beter;
  • lespakket 'Kanker... hoe gaan we daar mee om?' – wanneer het woord kanker veel als scheldwoord wordt gebruikt.

Het lesmateriaal is te bestellen via het bestelformulier. Scholen kunnen de leskoffers gratis voor een periode van vier weken lenen mits zij een leerling met kanker hebben of een actie voor de VOKK of KanjerKetting doen. We brengen wel verzendkosten in rekening (ca. € 25), maar op afspraak kunnen de koffers ook – gratis - zelf gehaald en weer teruggebracht worden. Het lespakket kan aangeschaft worden. In onze webwinkel vind je verder de informatiebrochure 'Mijn leerling heeft kanker'. Ook kun je daar nog meer handige materialen bestellen.

Voor informatie en/of vragen over het lesmateriaal van de VOKK, neem contact op met ons bureau via 030-2422944 of bureau@vokk.nl.

Leskoffers

We hebben leskoffers voor verschillende leeftijdsgroepen: de onder-, midden- en bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ook is er een leskoffer ‘Mijn leerling wordt niet meer beter’. In de koffers vind je achtergrondinformatie over de ziekte en behandeling en lessuggesties. Verder bevatten ze  spel- en informatiemateriaal over kanker en de mogelijke gevolgen.

Lesmateriaal 'Als een leerling niet meer beter wordt'

Het lesmateriaal bestaat uit een startpakket en een verdiepingskoffer. Beide kunnen worden ingezet als duidelijk is dat je leerling niet kan genezen. Het materiaal steunt je bij de omgang met je leerling, de ouders en eventuele brussen en helpt je de klas voor te bereiden op het aanstaande verlies. Het startpakket bevat een handleiding, een boekenlijst voor leerkracht en leerlingen en het boek van Tanja van Roosmalen 'Wat nu? Mijn leerling wordt niet meer beter.' Heb je het boek al in bezit, dan kun je de handleiding en de boekenlijst van het startpakket ook downloaden.

De verdiepingskoffer bevat een aanvullende handleiding, het draaiboek 'Rouw en verlies' van REC Rivierenland en de boeken van de boekenlijst.

Onze lespakketten 'Kanker... hoe gaan we daar mee om?'

We hebben lespakketten voor groep 3 t/m 8 en voor het voortgezet onderwijs (deze laatste is in ontwikkeling). Ze leggen uit wat het woord ‘kanker’ betekent, helpen kinderen en jongeren om te gaan met kanker in hun omgeving en maken hen bewust van scheldgedrag en de impact ervan.

© VOKK 2019 – Built and powered by Onlinebase