Kinderen met een hersentumor

Veel kinderen met een hersentumor hebben na de behandeling problemen met tempo, aandacht en geheugen. We noemen dit niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Goede kennis over NAH is nodig om deze kinderen goed op school te begeleiden.

Het handboek BrainSTARS voorziet hierin. Vilans bewerkte deze van oorsprong Amerikaanse methode voor de Nederlandse situatie. Dit educatieve programma voor kinderen met NAH, ouders, leerkrachten en begeleiders biedt informatie over de gevolgen van hersenletsel en geeft praktische adviezen om zo goed mogelijk met het kind om te gaan. Informatie vind je bij Vilans. Daar kun je het boek ook bestellen.

Vilans heeft ook een protocol voor het onderwijs aan kinderen met NAH. Dit onderwijsprotocol NAH is overzichtelijk van opbouw en bevat een signaleringslijst om specifieke aspecten van NAH te herkennen. Verder bevelen we ouders, kinderen en leerkrachten van harte de website Ouders NAH kinderen aan.

Heel praktisch en overzichtelijk is Het NAH boekje voor onderwijs, een uitgave van Heliomare. Dit boekje bespreekt waar leerlingen met NAH mee te maken krijgen tijdens verschillende fasen en transitiemomenten en op welke ontwikkelingsdomeinen gevolgen zich kunnen uiten (fysiek, cognitief, emotioneel en sociaal). Per domein krijgen leerkrachten tips en praktische handelingsadviezen hoe hiermee om te gaan.

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase