Vereniging Ouders, Kinderen & Kanker

De Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) steunt gezinnen met een kind met kanker en werkt aan optimale zorg voor kind en gezin in alle fasen. We zijn er niet alleen tijdens de behandeling voor je, maar ook daarna.

Onze bijna 4000 leden zijn gezinnen (ouders, kinderen, brussen), grootouders en survivors, ieder met een eigen verhaal. Over verschillende diagnoses. Over kinderen van alle leeftijden. Over behandeling, genezen zijn en verlies en rouw. Over volwassen survivors. Geen verhaal is hetzelfde, maar altijd voelbaar is de rode draad van de verbondenheid. De VOKK is daarmee net een KanjerKetting die de kleurrijke verhalen en ervaringen van haar leden met elkaar verbindt, ernaar luistert, ervan leert en er iets mee doet. Samen voor Beter.
Ook onze vrijwilligers en medewerkers weten uit ervaring wat het betekent als je (als) kind kanker heeft (hebt).

Deze website

Deze website geeft informatie voor al onze doelgroepen, maar ook voor scholen die te maken hebben met een leerling met kanker en voor alle andere belangstellenden.

In het zakelijk menu lees je over kinderkanker en wat het betekent voor een gezin en de omgeving. Je vindt er informatie over de VOKK, hoe je ons kunt steunen en informatie voor/over school. Rechts zie je de agenda en het nieuws. Daarnaast zijn er loketten voor (groot)ouders, voor kinderen & jongeren en voor survivors. Aan de kleur zie je dat je binnen een bepaald loket bent.

We verwijzen op deze site soms naar onze zustersites voor bijzondere doelgroepen:
KanjerKetting – over onze KanjerKetting
Fanconi anemie – informatie over deze aan kanker gerelateerde ziekte
Koesterkind – steun en informatie wanneer een kind niet meer beter kan worden
Samen Steun Je Sterker – voor het starten of steunen van een actie

© VOKK 2020 – Built and powered by Onlinebase