Brussen

Je andere kinderen, brussen (broers en zussen), hebben het niet makkelijk. Ze voelen de spanning en kunnen moeite hebben dat de aandacht vooral naar hun zieke brus gaat. Dat is ook voor jou als ouder moeilijk. Onze tips en informatie helpen je om daar samen mee om te gaan.

Brussen kunnen uiteenlopende gevoelens hebben. Ze voelen zich eenzaam, angstig of schuldig. Sommige zijn boos en opstandig, andere jaloers omdat ze minder aandacht krijgen. Weer andere proberen juist zo min mogelijk op te vallen en trekken zich terug. Ook kunnen zij zich verantwoordelijk voelen voor jou en hun zieke brus.

Hoe help je hen?

 • Leg uit wat er aan de hand is en hoe dat komt. Gebruik daarbij bijvoorbeeld Chemo-Kasper (te bestellen via onze webwinkel).
 • Vertel altijd eerlijk hoe het met je zieke kind gaat. Zo voorkom je dat brussen zich van alles in hun hoofd halen. Onze brochure Praten met je kind(eren) (te bestellen via onze webwinkel) geeft je hiervoor handvatten.
 • Laat je kinderen regelmatig op bezoek gaan in het ziekenhuis zodat ze met eigen ogen zien hoe het daar is.
 • Leg uit dat het niet hun schuld is dat hun brus ziek is en dat zij zich ook niet schuldig hoeven te voelen omdat zij gezond zijn.
 • Laat je eigen gevoel en verdriet zien. Zo leer je je kinderen dat het normaal is gevoelens te uiten.
 • Laat merken dat je van hen houdt.
 • Probeer het gewone leven van school, sport, clubs en feestjes zo goed mogelijk door te laten gaan.
 • Zorg dat je omgeving op de hoogte is van de situatie: schoolleiding, leerkrachten, clubleiding, ouders van vrienden.
 • Leg je kinderen uit dat je het jammer vindt dat je weinig tijd met hen kunt doorbrengen en echt niet minder van hen houdt.
 • Geef brussen zo nu en dan extra aandacht door er bijvoorbeeld een dagje alleen met hen op uit te gaan.
 • Vraag familie en vrienden om ook af en toe iets met je andere kinderen te doen of een cadeautje mee te brengen.
 • Vraag familie en vrienden te bellen wanneer je kinderen slapen. Zo snoep je geen tijd van hen af.
 • Zijn er toch problemen, probeer er dan samen achter te komen waarom en zoek samen naar een oplossing.

Ervaringen van andere brussen

 • Lees met je kind Een raar gevoel over een zusje dat zich met haar gevoel geen raad weet. Voor kinderen van 3-8 jaar.
 • Kijk samen de film Samen, niet alleen over een jongen en meisje die beiden een brus met kanker hebben. Voor kinderen van 6-12 jaar.
 • Bestel voor tieners het boekje Brussenspinsels met gedichten en uitspraken van brussen, met ruimte om zelf te schrijven.

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase