Slapen

Je kind kan problemen hebben met slapen. Dit kan, mede afhankelijk van de leeftijd, verschillende oorzaken hebben. Ook kan je kind weer gaan bedplassen. Je helpt je kind door structuur en regelmaat te bieden.

Oorzaken slecht slapen

Slecht (in)slapen kan komen door spanningen, pijn of vermoeidheid. Is je kind nog jong dan kan het terugvallen in ontwikkeling en weer last krijgen van scheidingsangst. Daardoor is het bang om alleen te gaan slapen. Is je kind ouder, dan slaapt het mogelijk moeilijker omdat het zich zorgen maakt.

Slaapregels

Goed slapen is belangrijk voor het herstel maar ook om alle indrukken te verwerken. De slaapbehoefte neemt elk jaar met een kwartier af. Kinderen van vier jaar slapen ongeveer elf uur, kinderen van twaalf jaar zo'n negen uur.

Structuur en regelmaat is belangrijk. Spreek met je kind duidelijke bedtijden af. Zorg dat je kind rustig en ontspannen is voor het naar bed gaat. Vaste rituelen helpen, bijvoorbeeld (voor)lezen, een warm bad of samen de dag doornemen. Is je kind erg gespannen, dan kun je samen een ontspanningsoefening doen.

Omgaan met bedplassen

Plast je kind weer in bed, maak het dan 's avonds en 's nachts een paar keer wakker om te plassen. Beloon je kind als het droog gebleven is met bijvoorbeeld een sticker en straf het niet.

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase