Emoties

Ziekenhuisopnames, onderzoeken, behandelingen, medicijnen, (aan)prikken, voor een kind met kanker hoort het er allemaal bij. Elk kind gaat er anders mee om. Welke emotie het ook heeft, je helpt je kind door uit te leggen wat er gaat gebeuren en afleiding te bieden.

Sommige kinderen zijn ontspannen en rustig, andere sluiten zich af en zijn heel stil. Weer andere reageren angstig of boos en huilen en schreeuwen. Geef je kind ruimte om zich te uiten, te vertellen wat het voelt en zijn angst, verdriet en pijn te benoemen.

Leg uit wat er gaat gebeuren

Help je kind om alles beter te begrijpen. Boekjes zoals Chemo-Kasper en Radio-Robbie zijn hiervoor heel geschikt. Je voorkomt hiermee dat je kind zich van alles in zijn hoofd haalt en (nog) angstiger wordt. Ook onze KanjerKetting helpt je kind meer grip op de situatie te krijgen.

Weet je niet goed hoe te praten met je kind, lees dan onze brochure Praten met je kind(eren). Deze is te bestellen via onze webwinkel.

Afleiding

Laat alles zo gewoon mogelijk doorgaan, zoals school, spelen met vriendjes, sport en muziek. Ook samen een spelletje doen, televisie kijken of voorlezen leiden af. Ziet je kind op tegen een behandeling of is het erg angstig, probeer dan eens een van deze afleidingstechnieken uit.

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase