Beenmergfalen / MDS

Zie ook onze brochure 'Beenmergfalen en myelodysplastisch syndroom' die je niet alleen kunt bestellen maar ook als PDF kunt downloaden.

Inleiding

In Nederland wordt elk jaar bij ongeveer 35-40 kinderen een ernstige vorm van beenmergfalen ontdekt. Bij beenmergfalen maakt het beenmerg geen of onvoldoende nieuwe bloedcellen aan. Het kan zijn dat één van de cellijnen niet wordt aangemaakt, maar ook dat alle drie de cellijnen (de rode en witte bloedcellen en de bloedplaatjes) zijn uitgevallen. Dit kan tijdelijk maar ook blijvend zijn. Soms is beenmergfalen al bij de geboorte aanwezig (aangeboren), soms ontstaat het later (verworven). Beenmergfalen kan erfelijk zijn, maar is dat in veel gevallen niet.

Klachten

De klachten hangen af van de cellijn die uitvalt en vertonen overeenkomsten met die bij leukemie: bij een tekort aan rode bloedcellen zijn dat bleekheid en vermoeidheid, bij een tekort aan witte bloedcellen is er een verminderde afweer met koorts en infecties, bij een tekort aan bloedplaatjes blauwe plekken, bloedneuzen en lang nabloeden. Andere klachten zijn bot- of buikpijnen, opgezette lymfeklieren en vergrote milt.

Behandeling

De behandeling is afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de ziekte en bestaat uit medicijnen, bloedceltransfusies en/of allogene stamceltransplantatie. Bij een allogene stamceltransplantatie krijgt het kind de stamcellen van een gezonde, geschikte donor.

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase