Open studies

Op deze pagina staat een overzicht van vroeg-klinische onderzoeken (fase I/II onderzoeken) die momenteel in het Prinses Máxima Centrum lopen. Bij elk onderzoek staan naam, titel, doelgroep, aanleiding en doel.

Heb je vragen, mail deze dan naar bureau@vokk.nl of bel ons, 030-2422944.

Leukemie

Daratumumab ALL2005, fase II (Delphinus) (tijdelijk gesloten voor B-cel)  

Titel

Een open-label, multicentrische fase 2-onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van daratumumab bij pediatrische en jongvolwassen proefpersonen ≥1 en ≤30 jaar met gerecidiveerd(e)/refractair(e) precursor B-cel of T-cel acute lymfatische leukemie of lymfoblastair lymfoom

Doelgroep

Kinderen en jongeren met acute lymfatische leukemie (ALL) of lymfoblastair lymfoom (LL) bij wie de ziekte onvoldoende gereageerd heeft op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: 1 tot en met 30 jaar

Aanleiding

Tumorcellen bij acute lymfatische leukemie en lymfoblastair lymfoom hebben het eiwit CD38 op hun celoppervlak. Daratumumab is een antilichaam (immuuntherapie) dat bindt aan dit CD38 eiwit en daardoor kan de tumorcel kapot gaan. Omdat niet te verwachten is dat daratumumab alleen voldoende effectief zal zijn, wordt het middel in dit onderzoek direct gecombineerd met standaard chemotherapie.

Doel

Uitzoeken hoe veilig en werkzaam daratumumab is voor de behandeling van acute lymfatische leukemie (ALL) en lymfoblastair lymfoom (LL) bij kinderen. Dit onderzoek heeft daarnaast nog als doelstellingen: begrijpen hoelang daratumumab in het lichaam blijft en er invloed op uitoefent en bekijken wat de eventuele bijwerkingen zijn van daratumumab.

 

 

ZUMA-4, fase I/II 

Titel

Een fase 1/2-, multicenteronderzoek ter evaluatie van de veiligheid en werkzaamheid van KTE-C19 bij pediatrische en adolescente proefpersonen met recidief/refractair voorloper-B-cel acute lymfatische leukemie (r/r ALL)

Doelgroepen

Kinderen en jongeren met voorloper-B-cel acute lymfatische leukemie bij wie de ziekte onvoldoende gereageerd heeft op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: 2 tot 21 jaar

Aanleiding

Bepaalde afweercellen in het lichaam, de zogenaamde T-cellen, hebben een belangrijke rol bij het vernietigen van zieke cellen in het lichaam. Bij immuuntherapie worden eigen T-cellen afgenomen via leukaferese en vervolgens in het laboratorium bewerkt zodat ze de leukemiecellen kunnen herkennen en aanvallen. De bewerkte cellen heten ‘chimeric antigen receptor’ T-cellen, afgekort CAR T-cellen. Deze CAR T-cellen zijn gericht tegen het eiwit CD19 dat op het celoppervlak van de leukemiecellen zit bij voorloper-B-cel ALL.
In deze studie gaat het om de KTE-C19 CAR T-cellen van de firma KITE Pharma. Het kind krijgt, na een voorbehandeling met chemotherapie, via een infuus de CAR T-cellen.

Doel

Het doel van dit onderzoek is te bepalen of CAR T-cellen veilig en werkzaam zijn bij de behandeling van kinderen met een recidief of refractaire ALL met het doel om remissie te bereiken. Er is nog te weinig ervaring om te zeggen of behandeling met alleen CAR T-cellen op lange termijn voldoende is om de leukemie te genezen.

Inotuzumab, fase I/II 

Titel

A phase I/II study of inotuzumab ozogamicin as a single agent and in combination with chemotherapy for pediatric CD22-positive relapsed/refractory acute lymphoblastic leukemia

Doelgroep

Kinderen met een non-Hodgkin-lymfoom of een speciale vorm van leukemie (Burkitt lymfoom/leukemie, een voorloper-B-cel non-Hodgkin-lymfoom, een primair mediastinaal B-cel lymfoom of een grootcellig B-cel lymfoom) en bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: tot 18 jaar

Aanleiding

Lymfoom- en leukemiecellen hebben een stofje op het celoppervlak dat CD22 heet. Inotuzumab ozogamicine (InO) is een nieuw medicijn dat specifiek aan CD22 bindt en dan een chemotherapiemiddel, calicheamicine, in de cel afgeeft. In een studie met InO bij volwassenen met een recidief voorloper-B cel acute lymfatische leukemie kwam ongeveer 80% van de patiënten in complete remissie. Bij kinderen is nog weinig ervaring met het gebruik van InO.

Doel

Het vaststellen van een veilige dosering, verdraagzaamheid en werkzaamheid van inotuzumab ozogamicine bij kinderen.

Bosutinib, fase I/II 

Titel

A phase I/II study of bosutinib in pediatric patients with chronic myeloid leukemia who are resistant or intolerant to at least one prior tyrosine kinase inhibitor therapy, ITCC-054/AAML1621

Doelgroep

Kinderen met chronische myeloide leukemie (CML) bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op (refractair) of overgevoelig is voor (intolerant) minimaal één eerdere behandeling met een tyrosine kinase inhibitor.
Leeftijd: 1 tot 18 jaar

Aanleiding

Tyrosine kinase inhibitors (TKI’s) zijn onderdeel van de behandeling van CML. Omdat bij sommige kinderen de ziekte onvoldoende reageert op de huidige TKI’s (imatinib, nilotinib en dasatinib), wordt gezocht naar nieuwe middelen. Bosutinib, ook een TKI, is geregistreerd voor de behandeling van volwassen patiënten met CML in Amerika en Europa. Bij kinderen is de werkzaamheid van bosutinib nog niet bekend.

Doel

Het vaststellen van de juiste dosis, veiligheid en werkzaamheid van bosutinib bij kinderen.

Vidaza relapse MDS/JMML, fase I/II 

Titel

A Phase I/II study of Azacitidine (Vidaza®) in pediatric patients with relapsed high-grade pediatric MDS or JMML

Doelgroep

Kinderen met hooggradig myelodysplastisch syndroom (MDS) of juveniele myelomonocytaire leukemie (JMML) bij wie de ziekte recent is vastgesteld of bij wie de ziekte is teruggekomen (recidief).
Leeftijd: 1 maand t/m 18 jaar

Aanleiding

Stamceltransplantatie is de enige behandeling voor MDS en JMML die kans op genezing biedt. Een transplantatie vraagt een lange voorbereidingstijd en is intensief. Na transplantatie krijgt een deel van de kinderen de ziekte helaas terug. Bij volwassenen met MDS is aangetoond dat toediening van azacitidine voorafgaand aan de transplantatie de overlevingskans vergroot. Het effect bij kinderen met MDS en JMML is nog niet onderzocht.

Doel

Het vaststellen van de juiste dosis, (voorlopige) werkzaamheid en veiligheid van azacitidine (Vidaza®).

Lymfoom

Nivolumab Hodgkin, CA 209-744, fase II  

Titel

Een onderzoek naar de veiligheid, verdraagbaarheid en effectiviteit van het medicijn nivolumab met brentuximab vedotin bij patiënten met klassiek Hodgkin-lymfoom

Doelgroep

Kinderen en jongeren met klassiek Hodgkin-lymfoom bij wie de ziekte onvoldoende gereageerd heeft op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: 5 tot en met 17 jaar (in Nederland)

Aanleiding

Nivolumab (Opdivo™) is een antilichaam (een menselijk eiwit) dat wordt onderzocht om te zien of het de natuurlijke afweer van het lichaam (immuunsysteem) kan helpen om kankercellen aan te vallen. Nivolumab is in Nederland goedgekeurd voor de behandeling van bepaalde vormen van kanker bij volwassenen. In dit onderzoek wordt voor het eerst de combinatie van nivolumab met brentuximab vedotin onderzocht bij kinderen. Bij suboptimale respons wordt vervolgens nog behandeld met brentuximab vedotin en het medicijn bendamustine.

Doel

Uitzoeken hoe werkzaam en veilig nivolumab in combinatie met het medicijn brentuximab vedotin is bij kinderen en jongeren met klassiek Hodgkin-lymfoom. Verder wordt onderzocht welke bijwerkingen door de behandeling kunnen ontstaan.

Venetoclax , M13-833, fase I (tijdelijk alleen open voor NHL)  

Titel

Een fase I-studie naar de veiligheid en farmacokinetiek van venetoclax in kinderen en jongvolwassen patiënten met terugkerende of refractaire kanker

Doelgroepen

Aan het eerste deel van het onderzoek kunnen kinderen/jong volwassenen meedoen met een vorm van kinderkanker bij wie de ziekte onvoldoende gereageerd heeft op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief) en waarvoor er geen andere behandeloptie meer is. In het tweede deel van het onderzoek worden de veiligheid en werkzaamheid van venetoclax onderzocht bij kinderen/jongvolwassenen met Acute lymfatische leukemie (ALL) of Acute myeloide leukemie (AML) of Non-hodgkin lymfoom (NHL) of Neuroblastoom of een andere vorm van kanker waarop de huidige behandeling niet (meer) werkt en er geen andere behandelopties zijn én waarbij de tumor aantoonbaar positief is voor bcl-2.
Leeftijd: tot 25 jaar

Aanleiding

Het middel dat in dit onderzoek onderzocht wordt heet venetoclax. Als in kankercellen een eiwit genaamd BCL-2 extra aanwezig is, dan helpt het die cellen in leven te blijven. Venetoclax is een middel dat BCL-2 in de cellen blokkeert. Venetoclax is bij volwassenen geregistreerd voor de behandeling van chronische lymfatische leukemie. Momenteel wordt het middel onderzocht voor andere vormen van kanker bij volwassen patiënten. Het middel is niet eerder onderzocht bij kinderen en niet voor de hier onderzochte aandoeningen goedgekeurd.

Doel

Uitzoeken hoe veilig en werkzaam venetoclax is voor de behandeling van verschillende vormen van kinderkanker.

Daratumumab ALL2005, fase II (Delphinus) (tijdelijk gesloten voor B-cel)  

Titel

Een open-labelonderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van daratumumab bij kinderen en jongvolwassen met gerecidiveerd(e)/refractair(e) acute lymfatische leukemie of lymfoblastair lymfoom.

Doelgroep

Kinderen en jongeren met acute lymfatische leukemie (ALL) of lymfoblastair lymfoom (LL) bij wie de ziekte onvoldoende gereageerd heeft op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: 1 tot en met 30 jaar

Aanleiding

Tumorcellen bij acute lymfatische leukemie en lymfoblastair lymfoom hebben het eiwit CD38 op hun celoppervlak. Daratumumab is een antilichaam (immuuntherapie) dat bindt aan dit CD38 eiwit en daardoor kan de tumorcel kapot gaan. Omdat niet te verwachten is dat daratumumab alleen voldoende effectief zal zijn, wordt het middel in dit onderzoek direct gecombineerd met standaard chemotherapie.

Doel

Uitzoeken hoe veilig en werkzaam daratumumab is voor de behandeling van acute lymfatische leukemie (ALL) en lymfoblastair lymfoom (LL) bij kinderen. Dit onderzoek heeft daarnaast nog als doelstellingen: begrijpen hoelang daratumumab in het lichaam blijft en er invloed op uitoefent en bekijken wat de eventuele bijwerkingen zijn van daratumumab.

 

 

CRISP, fase Ib (tijdelijk gesloten) 

Titel

Phase 1B of crizotinib either in combination or as single agent in pediatric patients with ALK, ROS1 or MET positive malignancies

Doelgroep

Kinderen en jongeren met een Grootcellig Anaplastisch lymfoom (ALCL), Neuroblastoom (NB), Rhabdomyosarcoom (RMS) of een andere tumor met specifieke kenmerken bij wie de ziekte onvoldoende gereageerd heeft op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief); en kinderen of jongeren met een Inflammatoir myofibrotische tumor (IMT) waarbij de tumor niet kan worden verwijderd middels een operatie. Middels een voorselectie zal worden vastgesteld of de betreffende genafwijking in de tumor aanwezig is en of ook aan andere voorwaarden is voldaan.
Leeftijd: 1 tot en met 21 jaar

Aanleiding

Genetische veranderingen in de tumor leiden tot een versterkte groei van tumorcellen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het nieuwe medicijn crizotinib kan helpen om de tumorgroei te remmen/stoppen wanneer in de tumor een afwijking aanwezig is in het ALK-, MET- of ROS1-gen. Dit medicijn is eerder aan kinderen toegediend.
Crizotinib is goedgekeurd door de Europese en Amerikaanse gezondheidsautoriteiten voor de behandeling van volwassen patiënten met longkanker met een ALK-afwijking.

Doel

Uitzoeken hoe werkzaam de combinatie van crizotinib met standaard chemotherapie is en wat de juiste dosering is. Tevens wordt onderzocht welke bijwerkingen door de behandeling kunnen ontstaan.

Inotuzumab, fase I/II 

Titel

A phase I/II study of inotuzumab ozogamicin as a single agent and in combination with chemotherapy for pediatric CD22-positive relapsed/refractory acute lymphoblastic leukemia

Doelgroep

Kinderen met een non-Hodgkin-lymfoom of een speciale vorm van leukemie (Burkitt lymfoom/leukemie, een voorloper-B-cel non-Hodgkin-lymfoom, een primair mediastinaal B-cel lymfoom of een grootcellig B-cel lymfoom) en bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: tot 18 jaar

Aanleiding

Lymfoom- en leukemiecellen hebben een stofje op het celoppervlak dat CD22 heet. Inotuzumab ozogamicine (InO) is een nieuw medicijn dat specifiek aan CD22 bindt en dan een chemotherapiemiddel, calicheamicine, in de cel afgeeft. In een studie met InO bij volwassenen met een recidief voorloper-B cel acute lymfatische leukemie kwam ongeveer 80% van de patiënten in complete remissie. Bij kinderen is nog weinig ervaring met het gebruik van InO.

Doel

Het vaststellen van een veilige dosering, verdraagzaamheid en werkzaamheid van inotuzumab ozogamicine bij kinderen.

Beenmergfalen

Vidaza relapse MDS/JMML, fase I/II 

Titel

A Phase I/II study of Azacitidine (Vidaza®) in pediatric patients with relapsed high-grade pediatric MDS or JMML L

Doelgroep

Kinderen met hooggradig myelodysplastisch syndroom (MDS) of juveniele myelomonocytaire leukemie (JMML) bij wie de ziekte recent is vastgesteld of bij wie de ziekte is teruggekomen (recidief).
Leeftijd: 1 maand t/m 18 jaar

Aanleiding

Stamceltransplantatie is de enige behandeling voor MDS en JMML die kans op genezing biedt. Een transplantatie vraagt een lange voorbereidingstijd en is intensief. Na transplantatie krijgt een deel van de kinderen de ziekte helaas terug. Bij volwassenen met MDS is aangetoond dat toediening van azacitidine voorafgaand aan de transplantatie de overlevingskans vergroot. Het effect bij kinderen met MDS en JMML is nog niet onderzocht.

Doel

Het vaststellen van de juiste dosis, (voorlopige) werkzaamheid en veiligheid van azacitidine (Vidaza®).

Hersentumor

LOXO-TRK-15003, fase I/II 

Titel

Een fase 1/2-studie naar de orale TRK-inhibitor LOXO-101 (Larotrectinib) bij pediatrische patiënten met gevorderde vaste tumoren of primaire tumoren in het centrale zenuwstelsel

Doelgroep

Kinderen en jongeren met infantiel fibrosarcoom, of met een hersentumor, of met een andere solide tumor bij wie de ziekte onvoldoende gereageerd heeft op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief) én waarbij in het weefselonderzoek “NRTK’ is vastgesteld.
Leeftijd: tot 21 jaar

Aanleiding

TRK is een zogenaamde “tyrosine kinase” en zorgt ervoor dat tumorcellen kunnen groeien en delen. Het NTRK gen codeert voor TRK. Afwijkingen in dit NTRK gen komen voor in diverse kindertumoren zoals infantiel fibrosarcoom, sommige hersentumoren, schildkliercarcinoom en bepaalde vormen van melanoom; en bij volwassenen ook in andere vormen van kanker.
Het middel Larotrectinib is een geneesmiddel dat het NTRK gen remt.

Doel

Bepalen in welke mate en hoe lang de tumor op de behandeling met dit geneesmiddel reageert.
Evalueren hoe veilig en werkzaam het nieuwe geneesmiddel is voor kinderen en vaststellen welke bijwerkingen er door de behandeling kunnen ontstaan.

Dabrafenib (DRB436), fase II 

Titel

Wereldwijde fase II open-label onderzoek naar het effect van dabrafenib in combinatie met trametinib in kinderen en adolescenten tot 18 jaar die een recidief of refractair hooggradig glioom (HGG) met een BRAF V600 positieve mutatie status hebben

Doelgroep

Kinderen en jongeren met een hooggradig glioom met een specifieke verandering in het DNA van de tumorcel bij wie de ziekte onvoldoende gereageerd heeft op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: 6 tot 18 jaar

Aanleiding

In deze studie wordt de combinatie van de medicijnen dabrafenib en trametinib onderzocht bij HGG-tumoren met een zogenaamde BRAF mutatie. Het door deze mutatie veranderde gen is betrokken bij het ontstaan en het in standhouden van de tumor. Dabrafenib en trametinib remmen de eiwitproductie van het BRAF-gen en spelen zo mogelijk een rol in de behandeling van deze tumoren.
Voorlopige resultaten van een eerdere kleine studie tonen aan dat bijna een derde (31,5%) van de recidief of refractaire HGG patiënten (onder 18 jaar) met een BRAF V600 mutatie op de behandeling met dabrafenib monotherapie reageren. Dit varieerde van afname in omvang van de tumor, tot volledige remissie. De medicatie werd goed verdragen door de kinderen.
Over de combinatie trametinib en dabrafenib zijn bij kinderen nog geen data. Uit studies in volwassen met verschillende vormen van kanker met een BRAF V600 positieve mutatie status blijkt dat de combinatie van dabrafenib en trametinib beter lijkt te werken dan een behandeling met dabrafenib alleen.

Doel

Uitzoeken of dabrafenib in combinatie met trametinib veilig en werkzaam gegeven kan worden aan kinderen en jongeren (tussen 6 en 18 jaar) met een hooggradig glioom (HGG).

BIOMEDE, fase II  

Titel

Biologische therapie voor eradicatie van Diffuus Intrinsiek Ponsglioom (DIPG)

Doelgroep

Kinderen en jongeren met een Diffuus Intrinsiek Ponsglioom (DIPG).
Leeftijd: 6 maanden tot en met 24 jaar

Aanleiding

Er zijn veel verschillende soorten hersentumoren. Men spreekt van hooggradige tumoren als er sprake is van snelle groei, met een vaak ongunstiger beloop dan laaggradige tumoren. Een bijzondere vorm van hooggradige hersentumor is het Diffuus Intrinsiek Ponsglioom (DIPG). Deze tumor ontstaat in de pons, een onderdeel van de hersenstam.
De diagnose wordt gesteld op basis van specifieke kenmerken op een MRI-scan in combinatie met de klachten van het kind en de leeftijd waarop de klachten ontstaan. Kinderen met een DIPG hebben helaas een slechte levensverwachting. Het is onmogelijk om de tumor via operatie te verwijderen. Een tijdelijke verbetering van klachten wordt soms verkregen door de tumor te bestralen. In tweede instantie wordt ook wel eens chemotherapie gegeven. Maar deze tumor reageert meestal slecht op chemotherapie.
De ontwikkeling van de behandeling van DIPG was de laatste tientallen jaren beperkt, mede door het ontbreken van biologische gegevens van de tumor. Er wordt zelden een biopt bij een DIPG genomen, waardoor er ook minder informatie over genetische eigenschappen van de tumor beschikbaar is. Deze informatie is echter van groot belang omdat de oorsprong van veel vormen van (kinder)kanker ligt in de genetische samenstelling van de tumor, het zogenaamde moleculair profiel. Door te weten waar in het DNA van de kankercel de fout zit, kunnen er medicijnen ontwikkeld worden gericht tegen deze specifieke fout. Er zijn al veel van dit soort medicijnen op de markt tegen verschillende andere vormen van kanker.
Bij deze studie wordt een biopt afgenomen uit de tumor waarin specifiek naar een aantal afwijkingen gekeken wordt. Aan de hand van het gevonden moleculair profiel wordt het kind ingedeeld in één van de drie behandelgroepen en krijgt dan één onderzoeksmedicijn. De studiemedicijnen in dit onderzoek zijn: erlotinib, everolimus en dasatinib. Als er in het biopt geen afwijking gevonden wordt, of als er onvoldoende weefsel is afgenomen, dan wordt er toch een behandeling gestart en zal dasatinib worden gegeven.

Doel

Uitzoeken hoe veilig en werkzaam de medicijnen erlotinib, everolimus en dasatinib in combinatie met radiotherapie zijn bij patiënten met een nieuw gediagnosticeerd diffuus intrinsiek ponsglioom. Door deze middelen onderling te vergelijken wordt gekeken welk middel mogelijk het meest effectief en veilig is. Tevens worden de resultaten vergeleken met die van kinderen uit het verleden die alleen radiotherapie hebben gekregen.

Afatinib, fase I/II (fase I gesloten)  

Titel

Phase I open label, dose escalation trial to determine the MTD, safety, PK and efficacy of afatinib monotherapy in children aged 2 years to <18 years with recurrent/refractory neuroectodermal tumours, rhabdomyosarcoma and/or other solid tumours with known ErbB pathway deregulation regardless of tumour histology

Doelgroep

Kinderen met een hooggradig glioom, diffuus intrinsiek ponsglioom, laaggradig astrocytoom, neuroblastoom, ependymoom, medulloblastoom/PNET, rhabomyosarcoom en/of andere solide tumoren met een bekende ErbB deregulatie en bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: 2 tot 18 jaar

Aanleiding

Aan de oppervlakte van tumorcellen bevinden zich eiwitten, de zogenaamde ErbB-receptoren, die de communicatie tussen cellen verstoren. Hierdoor kan de tumor groeien en zich verspreiden. Afatinib blokkeert de ErbB-receptoren waardoor de slechte signalen tussen cellen worden gestopt en de tumor in zijn groei wordt geremd.
Afatinib is bewezen werkzaam bij volwassenen met bepaalde soorten longkanker. De werkzaamheid van afatinib bij kinderen is nog niet onderzocht.

Doel

Het vaststellen van een veilige dosis, werkzaamheid en bijwerkingen van afatinib bij kinderen.

VINILO (fase I gesloten, fase II open) 

Titel

Phase I/II study of vinblastine in combination with nilotinib in children, adolescents and young adults with refractory or recurrent low-grade glioma: an ITCC and SIOPE-Brain tumor protocol

Doelgroep

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een laaggradig glioom bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: 6 maanden t/m 20 jaar

Aanleiding

Bij recidief of refractair laaggradig glioom wordt vaak een behandeling gestart met vinblastine. Behandeling met alleen vinblastine blijkt echter niet effectief genoeg. Er zijn aanwijzingen dat door vinblastine te combineren met nilotinib, deze middelen elkaars werking versterken.

Doel

Het vaststellen van de veilige dosering van de combinatie vinblastine en nilotinib bij kinderen. Het vaststellen van de werkzaamheid van de combinatie vinblastine en nilotinib in vergelijking met alleen vinblastine bij kinderen.

Neuroblastoom

CRISP, fase Ib (tijdelijk gesloten) 

Titel

Phase 1B of crizotinib either in combination or as single agent in pediatric patients with ALK, ROS1 or MET positive malignancies

Doelgroep

Kinderen en jongeren met een Grootcellig Anaplastisch lymfoom (ALCL), Neuroblastoom (NB), Rhabdomyosarcoom (RMS) of een andere tumor met specifieke kenmerken bij wie de ziekte onvoldoende gereageerd heeft op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief); en kinderen of jongeren met een Inflammatoir myofibrotische tumor (IMT) waarbij de tumor niet kan worden verwijderd middels een operatie. Middels een voorselectie zal worden vastgesteld of de betreffende genafwijking in de tumor aanwezig is en of ook aan andere voorwaarden is voldaan.
Leeftijd: 1 tot en met 21 jaar

Aanleiding

Genetische veranderingen in de tumor leiden tot een versterkte groei van tumorcellen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het nieuwe medicijn crizotinib kan helpen om de tumorgroei te remmen/stoppen wanneer in de tumor een afwijking aanwezig is in het ALK-, MET- of ROS1-gen. Dit medicijn is eerder aan kinderen toegediend.
Crizotinib is goedgekeurd door de Europese en Amerikaanse gezondheidsautoriteiten voor de behandeling van volwassen patiënten met longkanker met een ALK-afwijking.

Doel

Uitzoeken hoe werkzaam de combinatie van crizotinib met standaard chemotherapie is en wat de juiste dosering is. Tevens wordt onderzocht welke bijwerkingen door de behandeling kunnen ontstaan.

Afatinib, fase I/II (fase I gesloten) 

Titel

Phase I open label, dose escalation trial to determine the MTD, safety, PK and efficacy of afatinib monotherapy in children aged 2 years to <18 years with recurrent/refractory neuroectodermal tumours, rhabdomyosarcoma and/or other solid tumours with known ErbB pathway deregulation regardless of tumour histology

Doelgroep

Kinderen met een hooggradig glioom, diffuus intrinsiek ponsglioom, laaggradig astrocytoom, neuroblastoom, ependymoom, medulloblastoom/PNET, rhabomyosarcoom en/of andere solide tumoren met een bekende ErbB deregulatie en bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: 2 tot 18 jaar

Aanleiding

Aan de oppervlakte van tumorcellen bevinden zich eiwitten, de zogenaamde ErbB-receptoren, die de communicatie tussen cellen verstoren. Hierdoor kan de tumor groeien en zich verspreiden. Afatinib blokkeert de ErbB-receptoren waardoor de slechte signalen tussen cellen worden gestopt en de tumor in zijn groei wordt geremd.
Afatinib is bewezen werkzaam bij volwassenen met bepaalde soorten longkanker. De werkzaamheid van afatinib bij kinderen is nog niet onderzocht.

Doel

Het vaststellen van een veilige dosis, werkzaamheid en bijwerkingen van afatinib bij kinderen.

BEACON, fase II 

Titel

A randomised Phase IIb trial of bevacizumab added to temozolomide + irinotecan for children with refractory/relapsed neuroblastoma

Doelgroep

Kinderen met een neuroblastoom die niet of onvoldoende op een eerdere behandeling hebben gereageerd (recidief of refractair)
Leeftijd: 1 t/m 20 jaar

Aanleiding

Voor kinderen met neuroblastoom die niet of onvoldoende reageren op de standaardbehandeling is er nog geen andere effectieve behandeling beschikbaar. Vaak krijgen kinderen dan temozolomide, eventueel gecombineerd met irinotecan of topotecan, dat de tumorgroei kan remmen of stabiliseren. Om de behandelresultaten te verbeteren, moeten nieuwe geneesmiddelencombinaties beter worden onderzocht. Er zijn ervaringen met bevacizumab bij volwassenen en kinderen met solide tumoren.

Doel

Het bestuderen van de veiligheid en werkzaamheid van de toevoeging van bevacizumab aan temozolomide met of zonder irinotecan bij kinderen.

Wekedelentumor

CRISP, fase Ib (tijdelijk gesloten) 

Titel

Phase 1B of crizotinib either in combination or as single agent in pediatric patients with ALK, ROS1 or MET positive malignancies

Doelgroep

Kinderen en jongeren met een Grootcellig Anaplastisch lymfoom (ALCL), Neuroblastoom (NB), Rhabdomyosarcoom (RMS) of een andere tumor met specifieke kenmerken bij wie de ziekte onvoldoende gereageerd heeft op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief); en kinderen of jongeren met een Inflammatoir myofibrotische tumor (IMT) waarbij de tumor niet kan worden verwijderd middels een operatie. Middels een voorselectie zal worden vastgesteld of de betreffende genafwijking in de tumor aanwezig is en of ook aan andere voorwaarden is voldaan.
Leeftijd: 1 tot en met 21 jaar

Aanleiding

Genetische veranderingen in de tumor leiden tot een versterkte groei van tumorcellen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het nieuwe medicijn crizotinib kan helpen om de tumorgroei te remmen/stoppen wanneer in de tumor een afwijking aanwezig is in het ALK-, MET- of ROS1-gen. Dit medicijn is eerder aan kinderen toegediend.
Crizotinib is goedgekeurd door de Europese en Amerikaanse gezondheidsautoriteiten voor de behandeling van volwassen patiënten met longkanker met een ALK-afwijking.

Doel

Uitzoeken hoe werkzaam de combinatie van crizotinib met standaard chemotherapie is en wat de juiste dosering is. Tevens wordt onderzocht welke bijwerkingen door de behandeling kunnen ontstaan.

LOXO-TRK-15003, fase I/II 

Titel

Een fase 1/2-studie naar de orale TRK-inhibitor LOXO-101 (Larotrectinib) bij pediatrische patiënten met gevorderde vaste tumoren of primaire tumoren in het centrale zenuwstelsel

Doelgroep

Kinderen en jongeren met infantiel fibrosarcoom, of met een hersentumor, of met een andere solide tumor bij wie de ziekte onvoldoende gereageerd heeft op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief) én waarbij in het weefselonderzoek “NRTK’ is vastgesteld.
Leeftijd: tot 21 jaar

Aanleiding

TRK is een zogenaamde “tyrosine kinase” en zorgt ervoor dat tumorcellen kunnen groeien en delen. Het NTRK gen codeert voor TRK. Afwijkingen in dit NTRK gen komen voor in diverse kindertumoren zoals infantiel fibrosarcoom, sommige hersentumoren, schildkliercarcinoom en bepaalde vormen van melanoom; en bij volwassenen ook in andere vormen van kanker.
Het middel Larotrectinib is een geneesmiddel dat het NTRK gen remt.

Doel

Bepalen in welke mate en hoe lang de tumor op de behandeling met dit geneesmiddel reageert.
Evalueren hoe veilig en werkzaam het nieuwe geneesmiddel is voor kinderen en vaststellen welke bijwerkingen er door de behandeling kunnen ontstaan.

Epizyme, fase I/II (tijdelijk gesloten) 

Titel

A phase I/II study of the EZH2 inhibitor tazemetostat in pediatric subjects with relapsed or refractory INI1-negative tumors or synovial sarcoma

Doelgroep

Kinderen met een rabdoïde tumor, een synovia sarcoom of een tumor met een afwijkend INI1-gen en bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: 6 maanden tot 21 jaar

Aanleiding

In gezonde cellen regelt het enzym EZH2 samen met bepaalde genen, INI-1 en SMARCA4, de celgroei. Sommige tumoren verliezen het gen INI1 of SMARCA4 en zijn dan voor de celgroei volledig afhankelijk van het enzym EZH2. Het nieuwe medicijn Tazemetostat blokkeert dit enzym en remt daarmee de celgroei van deze tumoren. Tazemetostat is nog niet geregistreerd maar met het middel is al wel ervaring opgedaan bij volwassenen met tumoren die van EZH2 afhankelijk zijn, zoals het synoviasarcoom en mesothelioom.

Doel

Het vaststellen van de juiste dosis, veiligheid en werkzaamheid van tazemetostat bij kinderen.

Afatinib, fase I/II (fase I gesloten) 

Titel

Phase I open label, dose escalation trial to determine the MTD, safety, PK and efficacy of afatinib monotherapy in children aged 2 years to <18 years with recurrent/refractory neuroectodermal tumours, rhabdomyosarcoma and/or other solid tumours with known ErbB pathway deregulation regardless of tumour histology

Doelgroep

Kinderen met een hooggradig glioom, diffuus intrinsiek ponsglioom, laaggradig astrocytoom, neuroblastoom, ependymoom, medulloblastoom/PNET, rhabomyosarcoom en/of andere solide tumoren met een bekende ErbB deregulatie en bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: 2 tot 18 jaar

Aanleiding

Aan de oppervlakte van tumorcellen bevinden zich eiwitten, de zogenaamde ErbB-receptoren, die de communicatie tussen cellen verstoren. Hierdoor kan de tumor groeien en zich verspreiden. Afatinib blokkeert de ErbB-receptoren waardoor de slechte signalen tussen cellen worden gestopt en de tumor in zijn groei wordt geremd.
Afatinib is bewezen werkzaam bij volwassenen met bepaalde soorten longkanker. De werkzaamheid van afatinib bij kinderen is nog niet onderzocht.

Doel

Het vaststellen van een veilige dosis, werkzaamheid en bijwerkingen van afatinib bij kinderen.

Niertumor

Epizyme, fase I/II (tijdelijk gesloten) 

Titel

A phase I/II study of the EZH2 inhibitor tazemetostat in pediatric subjects with relapsed or refractory INI1-negative tumors or synovial sarcoma

Doelgroep

Kinderen met een rabdoïde tumor, een synovia sarcoom of een tumor met een afwijkend INI1-gen en bij wie de ziekte onvoldoende heeft gereageerd op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: 6 maanden tot 21 jaar

Aanleiding

In gezonde cellen regelt het enzym EZH2 samen met bepaalde genen, INI-1 en SMARCA4, de celgroei. Sommige tumoren verliezen het gen INI1 of SMARCA4 en zijn dan voor de celgroei volledig afhankelijk van het enzym EZH2. Het nieuwe medicijn Tazemetostat blokkeert dit enzym en remt daarmee de celgroei van deze tumoren. Tazemetostat is nog niet geregistreerd maar met het middel is al wel ervaring opgedaan bij volwassenen met tumoren die van EZH2 afhankelijk zijn, zoals het synoviasarcoom en mesothelioom.

Doel

Het vaststellen van de juiste dosis, veiligheid en werkzaamheid van tazemetostat bij kinderen.

Overig

eSMART, fase I/II, multi-arm-onderzoek 

Titel

European Proof-of-Concept Therapeutic Stratification Trial of Molecular Anomalies in Relapsed or Refractory Tumors

Doelgroep

Kinderen en jongeren met een vorm van kanker bij wie de ziekte onvoldoende gereageerd heeft op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief).
Leeftijd: tot 18 jaar (Jongeren van 18 jaar en ouder kunnen onder bepaalde omstandigheden worden toegelaten).

Aanleiding

De oorsprong van veel vormen van (kinder)kanker ligt in het moleculair genetische profiel van de tumor, waarbij fouten in het DNA leiden tot groei van tumorcellen en onvoldoende gevoeligheid voor bijvoorbeeld chemotherapie. Om die reden worden steeds meer medicijnen ontwikkeld die specifiek gericht zijn op bepaalde afwijkingen in het moleculair genetische profiel van tumoren.
In het ITHER onderzoek wordt het moleculair profiel van recidief/refractaire tumoren in kaart gebracht. Afhankelijk van de gevonden afwijking in het moleculaire profiel wordt gezocht naar een passende therapie (‘personalized treatment’, ‘precision medicin’ of ‘targeted therapy’).

Het eSMART onderzoek is opgedeeld in een aantal verschillende behandelingen (zogenaamde “armen”). Er wordt geprobeerd het juiste medicijn te kiezen dat past bij de moleculaire afwijkingen in de tumor.

De volgende “armen” zijn geopend (patiënten kunnen worden geïncludeerd):

Arm A: Ribociclib in combinatie met Topotecan en Temozolomide (TOTEM)
Ribociclib remt het zogenaamde CDK-enzym. Dit enzym zorgt dat kankercellen groeien. Door ribociclib toe te voegen aan de behandeling met TOTEM is de behandeling mogelijk nog meer effectief.

Arm C: AZD1775 in combinatie met Carboplatin
AZD1775 wordt gegeven in combinatie met chemotherapie. Door de chemotherapie ontstaat schade aan het DNA in de tumorcel, die die cel zal proberen te repareren. AZD1775 zorgt ervoor dat die reparatie niet kan plaatsvinden door het remmen van het zogenaamde WEE1 kinase eiwit, waardoor het effect van de chemotherapie versterkt wordt.

Arm D: Olaparib in combinatie met Irinotecan
Olaparib blokkeert het zogenaamde PARP eiwit in cellen, waardoor kankercellen dood gaan. Door olaparib toe te voegen aan de behandeling met irinotecan is de behandeling mogelijk nog meer effectief.
Een recent onderzoek met olaparib in combinatie met irinotecan onder volwassen patiënten met darmkanker resulteerde voor een aantal patiënten in stabiele ziekte.

Doel

In de diverse “armen” is het doel steeds: Uitzoeken welke dosis van de medicijnen het meest veilig en effectief is wanneer deze in combinatie worden gegeven.

CRISP, fase Ib (tijdelijk gesloten) 

Titel

Phase 1B of crizotinib either in combination or as single agent in pediatric patients with ALK, ROS1 or MET positive malignancies

Doelgroep

Kinderen en jongeren met een Grootcellig Anaplastisch lymfoom (ALCL), Neuroblastoom (NB), Rhabdomyosarcoom (RMS) of een andere tumor met specifieke kenmerken bij wie de ziekte onvoldoende gereageerd heeft op de standaardbehandeling (refractair) of bij wie de ziekte is teruggekeerd (recidief); en kinderen of jongeren met een Inflammatoir myofibrotische tumor (IMT) waarbij de tumor niet kan worden verwijderd middels een operatie. Middels een voorselectie zal worden vastgesteld of de betreffende genafwijking in de tumor aanwezig is en of ook aan andere voorwaarden is voldaan.
Leeftijd: 1 tot en met 21 jaar

Aanleiding

Genetische veranderingen in de tumor leiden tot een versterkte groei van tumorcellen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het nieuwe medicijn crizotinib kan helpen om de tumorgroei te remmen/stoppen wanneer in de tumor een afwijking aanwezig is in het ALK-, MET- of ROS1-gen. Dit medicijn is eerder aan kinderen toegediend.
Crizotinib is goedgekeurd door de Europese en Amerikaanse gezondheidsautoriteiten voor de behandeling van volwassen patiënten met longkanker met een ALK-afwijking.

Doel

Uitzoeken hoe werkzaam de combinatie van crizotinib met standaard chemotherapie is en wat de juiste dosering is. Tevens wordt onderzocht welke bijwerkingen door de behandeling kunnen ontstaan.

© VOKK 2019 – Built and powered by Onlinebase