Bureau

Marianne Naafs-Wilstra, directeur

Marianne is sinds de oprichting betrokken bij de VOKK, eerst als bestuurslid/secretaris, vanaf 1998 als directeur. Zij heeft de dagelijkse leiding en vertegenwoordigt de VOKK naar buiten. Ze is bestuurslid van de coöperatie Prinses Máxima Centrum en is lid van diverse SKION taakgroepen. Marianne schreef tal van brochures, boeken en artikelen op het gebied van kinderkanker en is hoofdredacteur van Attent en LEF. Ze studeerde klassieke taal- en letterkunde en vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap. Marianne is moeder van een dochter die als kind kanker heeft gehad. Zij is maandag t/m donderdag op kantoor en verder via de mail bereikbaar.
E-mail: mc.naafs@vokk.nl

Lisa Becker, tekstschrijver/redacteur

Lisa werkt sinds 2017 bij de VOKK en is verantwoordelijk voor alle uitgaven, o.a. de websites, folders, (prenten)boekjes, Attent en LEF en sociale media. Zij is journalist en schreef als freelancer voor verschillende tijdschriften. De VOKK kent ze uit het Emma Kinderziekenhuis, waar zij met EmmaTV kinderen even laat vergeten dat ze ziek zijn. Lisa studeerde redactie & mediaproductie. Zij werkt dinsdag t/m vrijdag. E-mail: lisa.becker@vokk.nl

Marinka Draaijer, fondsenwerver / activiteitencoördinator

Marinka werkt sinds 2010 bij de VOKK en is verantwoordelijk voor de fondsenwerving en alle gezinsactiviteiten. Ook zit ze in de redactie van Attent en denkt mee over vormgeving. Marinka volgde meerdere opleidingen, o.a. grafisch ontwerp en sociaal pedagogische hulpverlening. Hiervoor werkte zij altijd in de jeugdzorg en het welzijnswerk. Haar zoon heeft acute lymfatische leukemie gehad. Marinka is maandag, woensdag op kantoor. Op dinsdag en donderdag is zij via de mail bereikbaar.
E-mail: marinka.draaijer@vokk.nl

Meike van de Groep-Naafs, projectmedewerker

Meike werkt sinds 2009 bij de VOKK. Zij is verantwoordelijk voor de KanjerKetting, coördineert het mentorprogramma, begeleidt kampen, zit in de redactie van LEF en is webmaster. Zij heeft als kind kanker gehad en was voorheen vrijwilliger bij de VOKK. Ze studeerde muziektherapie en was als muziektherapeut werkzaam in de revalidatie en kinder- en jeugdpsychiatrie. Meike werkt dinsdag t/m donderdag en is verder via de mail bereikbaar.
E-mail: meike.naafs@vokk.nl

Jaap den Hartogh, beleidsmedewerker LATER

Jaap werkt sinds 2012 bij de VOKK en is verantwoordelijk voor het beleidsgebied LATER. Hij coördineert VOX, het netwerk voor volwassenen die als kind kanker hebben gehad, en vertegenwoordigt hun stem in SKION LATER. Hij is bestuurslid van PanCare en lid van het Regional Committee van CCI Europe. Jaap studeerde theologie en religiewetenschappen. Jaap heeft zelf ook als kind kanker gehad. Hij werkt dinsdag t/m vrijdag.
E-mail: jaap.denhartogh@vokk.nl

Carina Jansen, bureaumedewerker

Carina werkt sinds 2007 bij de VOKK als bureaumedewerker. Zij verzorgt de post, doet administratief werk en onderhoudt het kantoor. Carina werkt maandag t/m donderdag.

 

 

Rosanneke Jongbloed, communicatiemedewerker

Rosanneke werkt sinds oktober 2018 bij de VOKK, daarvoor was ze als vrijwilliger lid van de redactie van Attent. Ze is journalist; schrijven is al van jongs af aan haar lust en haar leven. Rosanneke is hoofdredacteur van Attent en daarnaast verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan ouders en kinderen. Zo houdt ze zich bezig met de ontwikkeling van informatiebrochures, schrijft ze artikelen voor Attent en teksten voor onder meer brochures en websites. Rosanneke heeft Journalistiek gestudeerd en heeft een dochter die acute lymfatische leukemie heeft gehad. Ze werkt dinsdag t/m donderdag en is verder bereikbaar per mail.
E-mail: rosanneke.jongbloed@vokk.nl

Sabine de Kruijf, officemanager

Sabine regelt sinds 2010 het reilen en zeilen op kantoor. Zij verzorgt de personeelszaken, het steunfonds en is verantwoordelijk voor de financiële administratie, de webshop en de ledenadministratie. Sabine begon ooit bij ons als vrijwilliger van de werkgroep onderwijs. Ze heeft een boekhoudachtergrond en heeft een opleiding tot schuldhulpverlener afgerond. Sabine werkt woensdag t/m vrijdag.
E-mail: bureau@vokk.nl

Anouk Nijenhuis, projectmedewerker

Anouk werkt sinds 2015 bij de VOKK. Eerst als projectmedewerker op een onderzoek, tegenwoordig als researchcoördinator. Daarnaast is zij sinds 2007 vrijwilliger, eerst als mentor, later in de werkgroep VOX. Anouk studeerde biomedische wetenschappen en heeft een master beleid en management in de gezondheidszorg. Zij is ook werkzaam als beleidsmedewerker bij een overkoepelende huisartsenorganisatie. Anouk heeft zelf als kind kanker gehad. Zij is donderdag en vrijdag op kantoor en verder via de mail bereikbaar.
E-mail: anouk.nijenhuis@vokk.nl

Marian Potters, beleidsmedewerker palliatieve zorg

Marian werkt sinds 2009 bij de VOKK en is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen palliatieve zorg en onderwijs. Daarnaast coördineert zij de voorlichtingen en klinische lessen, geeft zij training aan vrijwilligers en is zij betrokken bij verschillende (onderzoeks)projecten. Marian heeft ruime ervaring in (non)profit-organisaties, o.a. als trainer-adviseur. Zij studeerde sociologie en heeft als kind kanker gehad. Marian werkt maandag t/m donderdag.
E-mail: marian.potters@vokk.nl

Mieke Spaink, coördinator Persoonlijke contacten

Mieke is sinds 2004 werkzaam bij de VOKK als coördinator persoonlijke contacten. Zij zorgt ervoor dat ouders, kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten bij bijeenkomsten, kampen, thema-avonden en symposia. Ook staat ze ouders telefonisch en via e-mail te woord bij problemen en vragen. Mieke heeft hbo psychosociaal werk gedaan. Ze is maandag, dinsdag en donderdag op kantoor en is verder via de mail bereikbaar.
E-mail: mieke.spaink@vokk.nl

© VOKK 2019 – Built and powered by Onlinebase