Bureau

Hanneke van Krevel, directeur

Hanneke is sinds 1 maart 2019 de directeur van de VOKK. Ze heeft de dagelijkse leiding en vertegenwoordigt de VOKK naar buiten. Daarnaast is Hanneke lid van diverse stuurgroepen in het Prinses Máxima Centrum en van de landelijke Shared Care commissie. Hanneke heeft Geneeskunde gestudeerd en was hiervoor bijna twintig jaar werkzaam als fertiliteitsarts. In die hoedanigheid kwam zij in aanraking met survivors van kinderkanker en raakte zij betrokken bij de kinderoncologie. Ze wil zich graag inzetten voor gezinnen met een kind met kanker en is vereerd dat ze als directeur van de VOKK dit mooie doel mag dienen. Hanneke is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op kantoor en verder via de mail bereikbaar. Email: hanneke.vankrevel@vokk.nl

 

Manon van de Bilt – de Rooij, officemanager

Als je naar de VOKK belt, krijg je vaak Manon aan de telefoon. Manon is officemanager en naast de algemene officetaken, is zij onder meer verantwoordelijk voor de ledenadministratie en de webshop. Daarnaast is zij vrijwilliger bij VOX en in het Prinses Máxima Centrum. Manon heeft als kind een hersentumor en epilepsie gehad. Ze studeerde Sociaal Pedagogisch Werk en werkt sinds februari 2018 bij de VOKK. Manon werkt op maandag, dinsdag en donderdag. E-mail: bureau@vokk.nl

 

Mieke Spaink, coördinator persoonlijke contacten

Mieke werkt sinds 2004 bij de VOKK als coördinator persoonlijke contacten. Zij zorgt ervoor dat ouders, kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten bij bijeenkomsten, kampen, thema-avonden en symposia. Ook kunnen ouders en kinderen bij haar terecht met vragen of problemen. Daarnaast ondersteunt en begeleidt ze onze oudersteuners, is ze lid van de Fanconi anemie werkgroep, organiseert ze de FA- familiedag en is ze binnen de VOKK stagebegeleider voor studenten Pedagogiek. Mieke heeft hbo Psychosociaal Werk gestudeerd. Ze werkt maandag t/m donderdag en is verder via de mail bereikbaar.
E-mail: mieke.spaink@vokk.nl

 

Lisa Becker, communicatiemedewerker

Lisa werkt sinds 2017 bij de VOKK en is hoofdredacteur van ons jongerentijdschrift LEF. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de sociale media, digitale nieuwsbrieven, reclame- en mediacampagnes en (prenten)boeken voor kinderen en jongeren. Lisa studeerde redactie & mediaproductie en schreef als freelancer voor verschillende tijdschriften. De VOKK kent ze uit het Emma Kinderziekenhuis, waar zij met EmmaTV kinderen even laat vergeten dat ze ziek zijn. Zij werkt dinsdag t/m vrijdag.
E-mail: lisa.becker@vokk.nl

 

Marinka Draaijer, fondsenwerver / activiteitencoördinator

Marinka werkt sinds 2010 bij de VOKK en is verantwoordelijk voor de fondsenwerving en alle gezinsactiviteiten. Ook zit ze in de redactie van Attent en denkt mee over vormgeving. Marinka volgde meerdere opleidingen, o.a. grafisch ontwerp en sociaal pedagogische hulpverlening. Hiervoor werkte zij altijd in de jeugdzorg en het welzijnswerk. Haar zoon heeft acute lymfatische leukemie gehad. Marinka is maandag, woensdag op kantoor. Op dinsdag en donderdag is zij via de mail bereikbaar.
E-mail: marinka.draaijer@vokk.nl

 

Tessa van Gastel, projectmedewerker

Tessa werkt sinds december 2018 bij de VOKK. Daarvoor was zij al ruim een jaar betrokken bij ons middels een werkervaringsplek. Tessa coördineert de oudersteuners die aanwezig zijn in het Prinses Máxima Centrum en de shared care ziekenhuizen. Verder is zij betrokken bij verschillende werkgroepen binnen het Prinses Máxima Centrum en verschillende projecten binnen de VOKK. Ze studeerde Orthopedagogiek in Utrecht. Tessa werkt dinsdag tot en met vrijdag.

E-mail: tessa.vangastel@vokk.nl

 

Marian Potters, beleidsmedewerker palliatieve zorg

Marian werkt sinds 2009 bij de VOKK en is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen palliatieve zorg en onderwijs. Daarnaast coördineert zij de voorlichtingen en klinische lessen, geeft zij training aan vrijwilligers en is zij betrokken bij verschillende (onderzoeks)projecten. Marian heeft ruime ervaring in (non)profit-organisaties, o.a. als trainer-adviseur. Zij studeerde sociologie en heeft als kind kanker gehad. Marian werkt maandag t/m donderdag.
E-mail: marian.potters@vokk.nl

 

Jaap den Hartogh, beleidsmedewerker LATER

Jaap werkt sinds 2012 bij de VOKK en houdt zich bezig met de lange termijn zorg en late effecten van kinderkanker. Hij coördineert VOX, het netwerk voor volwassenen die als kind kanker hebben gehad en vertegenwoordigt binnen LATER, het samenwerkingsverband van artsen en survivors, de stem van survivors. Daarnaast is hij bestuurslid van PanCare en lid van het Regional Committee van CCI Europe. Jaap studeerde Theologie en Religiewetenschappen. Jaap heeft zelf als kind kanker gehad. Hij werkt dinsdag t/m vrijdag.
E-mail: jaap.denhartogh@vokk.nl

 

Carina Jansen, bureaumedewerker

Carina werkt sinds 2007 bij de VOKK als bureaumedewerker. Zij verzorgt de post, doet administratief werk en onderhoudt het kantoor. Carina werkt maandag t/m donderdag.
E-mail: carina.jansen@vokk.nl

 

 

Rosanneke Jongbloed, communicatiemedewerker

Rosanneke werkt sinds oktober 2018 bij de VOKK, daarvoor was ze als vrijwilliger lid van de redactie van Attent. Ze is journalist; schrijven is al van jongs af aan haar lust en haar leven. Rosanneke is hoofdredacteur van Attent en daarnaast verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan ouders en kinderen. Zo houdt ze zich bezig met de ontwikkeling van informatiebrochures, schrijft ze artikelen voor Attent en teksten voor onder meer brochures en websites. Rosanneke heeft Journalistiek gestudeerd en heeft een dochter die kanker heeft gehad. Ze werkt dinsdag t/m donderdag en is verder bereikbaar per e-mail.
E-mail: rosanneke.jongbloed@vokk.nl

 

Willemijn Plieger, researchcoördinator

Willemijn is researchcoördinator en houdt zich bezig met de shared care zorg. Willemijn werkt sinds maart 2019 bij de VOKK en was voorheen jurist en gezins- en kindertherapeut. Haar jongste zoon heeft kanker gehad. Willemijn is maandag en woensdag op kantoor en verder via de mail bereikbaar.
E-mail: willemijn.plieger@vokk.nl

 

Tamara Snijders, projectmedewerker

Tamara is verantwoordelijk voor de KanjerKetting, coördineert het maatjesprogramma, begeleidt kampen, is betrokken bij verschillende projecten binnen de VOKK en zit in de redactie van LEF. Tamara werkt sinds maart 2019 bij de VOKK en was daarvoor jarenlang werkzaam als medisch pedagogisch medewerker, onder meer in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Máxima Centrum. Tamara werkt van dinsdag t/m donderdag en is verder via de mail bereikbaar.
E-mail: tamara.snijders@vokk.nl

 

Maarten van Veen, controller

Maarten werkt sinds april 2019 bij de VOKK als controller. Hij begeleidt projecten, coördineert subsidieaanvragen en is verantwoordelijk voor de maandelijkse rapportage en controle. Maarten heeft naast de benodigde boekhoudopleidingen (MEAO, MBA) een natuurgeneeskundige achtergrond en is getraind als MfN mediator. Hij werkt op woensdag en vrijdag en is te bereiken per mail.
E-mail: maarten.vanveen@vokk.nl

© VOKK 2019 – Built and powered by Onlinebase