Eenmalige gift

Ook met een eenmalige gift kun je ons helpen de toekomst van kinderen met kanker te verbeteren. Elke gift, groot of klein, is welkom! Omdat de VOKK een ANBI is, mag je de gift aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Je kunt een bedrag overmaken op IBAN nummer NL72 SNSB 0938 4000 45 ten name van de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker te Nieuwegein. Ook kun je direct online doneren via iDeal.

Gift aftrekken voor de inkomstenbelasting

Hiervoor moet je kunnen aantonen dat je een gift hebt gedaan. Er geldt een drempel van 1% en een maximumbedrag van het gezamenlijk drempelinkomen van jou en je fiscale partner. Lees meer over de voorwaarden voor aftrek van giften bij de Belastingdienst.

Tip

Sommige bedrijven beschikken over een huisfonds of personeelsfonds dat giften van werknemers verdubbelt. Vraag bij uw werkgever na of u met een dergelijk fonds uw eenmalige gift kunt verdubbelen!

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase