Mijn leerling wordt niet meer beter

Als leerkracht sta je voor een zware en uitdagende taak als je leerling met kanker geen uitzicht meer heeft op genezing. 'School' komt in een ander perspectief te staan, vooral voor ouders. De kinderen zelf willen meestal zo gewoon mogelijk doorgaan met hun leven. School en contacten met hun klasgenoten horen daarbij. Het dagelijkse schoolritme geeft hun een belangrijk houvast in een onzekere tijd.

Je staat voor de uitdaging tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van je leerling en hebt de taak ook de andere leerlingen in dit proces te begeleiden. Daarnaast zijn er de gewone onderwijstaken en moet je jezelf voorbereiden op het mogelijke verlies van je leerling. Deze opdrachten lijken onverenigbaar. Zorgvuldigheid waarbij de ouders en het kind zelf sleutelrol hebben, is belangrijk. Zorg dat je regelmatig contact hebt met de leerling en de ouders en houd in overleg met de ouders de andere kinderen op de hoogte.

Het boek 'Wat nu? Mijn leerling wordt niet meer beter' van Tanja van Roosmalen helpt je daarbij zodat je met de school een waardevolle bijdrage kunt leveren in deze laatste periode. Ook kun je voor informatie en tips terecht op onze website Koesterkind.

Ons lesmateriaal kan je steunen bij de begeleiding van de andere kinderen in je klas.

© VOKK 2021 – Built and powered by Onlinebase